Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021

Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021.

Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez bibliotekę adresata konkursu najciekawsze wydarzenie organizowane w 2021 r. w ramach Tygodnia Bibliotek.

Adresatami konkursu są biblioteki wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub stowarzyszeń prywatnych lub innych podmiotów.

Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta /regionu na zasadach partnerskich.

Inne typy instytucji (np. organizacje pozarządowe, domy kultury, w skład których nie wchodzą biblioteki publiczne, samorządy lokalne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP w terminie do 11 czerwca 2021 r. w wersji elektronicznej na adres e mail: konkurs@sbp.pl dokumentacji z realizacji wydarzenia w postaci dwóch załączników formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), który należy wysłać jako skan z podpisem kierownika instytucji oraz opisu wydarzenia (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), który należy wysłać jako dokument Word

Wprowadza się specjalną nagrodę dla bibliotek z małych miejscowości (do 5000 mieszkańców).

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłasza wyniki konkursu nie później niż 25 czerwca 2021 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: m.dargiel-kowalska@sbp.pl

XVIII Tydzień Bibliotek 2021 dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP