Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza XIV edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

W roku 2021 epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 ograniczyła działalność stacjonarną bibliotek. Pomimo to, biblioteki wykazały się kreatywnością organizując imprezy dla czytelników dostępne w Internecie, z wykorzystaniem platform i aplikacji internetowych, serwisów społecznościowych.

W edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021 internetowa oferta bibliotek dla użytkowników będzie szczególnie wysoko oceniana.  

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań biblioteki promujących czytelnictwo w całym 2021 roku, należy przesłać na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 15 marca 2022 r.

Zapraszam biblioteki do udziału w konkursie.

dr Barbara Budyńska
p.o. Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
21 lutego 2022 r.


Regulamin konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021 (PDF)

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia (pdf) 

 

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP