Dni Książki Historycznej, listopad 2011

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Porozumienie Wydawców Książki Historycznej na działania popularyzujące książkę i wiedzę historyczną w bibliotekach, w ramach Dni Książki Historycznej w listopadzie 2011.

„Dni Książki Historycznej ” to nowa ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, popularyzująca działalność bibliotek na rzecz budowania w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy historycznej w świecie współczesnym. „Dni Książki Historycznej” trwają cały listopad 2011 i stanowią jedną z inicjatyw I Salonu Bibliotek zorganizowanego podczas XX Targów Książki Historycznej w Warszawie w dniach 24-27 listopada 2011 r.

W czasie trwania „Dni Książki Historycznej” biblioteki organizują różnorodne w treści i formie akcje i imprezy, których celem jest:

  • promocja publikacji tradycyjnych i elektronicznych o treści historycznej w szerokich kręgach społeczeństwa 
  • upowszechnianie wiedzy historycznej w różnorodnych formach akcji kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych
  • upowszechnianie dokonań znanych postaci historycznych
  • popularyzacja regionalnej i lokalnej historii poprzez upowszechnianie działalności ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności
  • ocalanie od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii
  • budowanie lokalnej tożsamości wokół ważnych wydarzeń i postaci.

Biblioteki, które zgłoszą udział w „Dniach Książki Historycznej”, wezmą udział w konkursie na najciekawsze działania bibliotek popularyzujące książkę i wiedzę historyczną w listopadzie 2011.

Regulamin konkursu


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP