Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polska Izba Książki zapraszają do udziału w konkursie na najaktywniejszą bibliotekę promującą czytelnictwo w 2008 roku: „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008”.

Jest to druga edycja konkursu organizowanego przez Polską Izbę Książki. Jego realizację powierzono SBP

Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tworzenie warunków do rozwoju bibliotek i umacniania ich roli w edukacji kulturalnej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP