Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011

Wyniki konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011:

W dniu 13 kwietnia 2012 roku, Jury w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca), Małgorzata Jezierska, Barbara Budyńska, Marzena Przybysz, Anna Grzecznowska, przyznało następujące nagrody:

I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszynie

III nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu
                    Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego
                    w Wejherowie

Wyróżnienia:

  • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
  • Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
  • Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Zwycięzcom gratulujemy!

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas III Warszawskich Targów Książki, w dniu 10 maja 2012 r. 

Fundatorami nagród w konkursie są wydawcy (ksiażki) oraz Instytut Książki zespół MAK+ (iPody).


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza biblioteki do udziału w czwartej edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” na najbardziej aktywną bibliotekę promującą czytelnictwo w 2011 roku.

Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp.

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2011 roku, należy przesłać do Biura ZG SBP - Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 30 marca 2012 r.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP