Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza do udziału w konkursie na najaktywniejszą bibliotekę promującą czytelnictwo w 2009 roku: „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009”.

Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tworzenie warunków do rozwoju bibliotek i umacniania ich roli w edukacji kulturalnej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP