Tydzień Bibliotek 2006

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8 - 15 maja 2006 r.

pod hasłem

Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece

I. Główne założenia

Kolejny TYDZIEŃ BIBLIOTEK poświęcimy informacji - tej dziedzinie działalności książnic, która mieściła się już częściowo w formułach poprzednich dwóch TYGODNI 2004 i 2005, ale ze względu na jej rozwój i zapotrzebowanie czytelników wymaga wyraźnego i konsekwentnego popularyzowania.

Informacja zawsze była ważnym elementem pracy bibliotekarza, lecz dzisiaj, w dobie coraz większych możliwości wyszukiwania różnorodnych wiadomości i szybkiego ich udostępniania, głównie za sprawą technik elektronicznych, staje się jedną z najważniejszych zadań bibliotekarstwa.

W Polsce idea społeczeństwa informacyjnego ma swoje poczesne miejsce w mediach od kilku już lat. Integracja unijna spotęgowała nagłaśnianie tej idei i jej celów. Również polska literatura bibliotekarska na ten temat ma spory dorobek, a liczne szkolenia, seminaria i konferencje skutecznie podnoszą zawodową wiedzę bibliotekarzy.

Nie jest jednak pewne, czy użytkownicy bibliotek w podobnym stopniu, co sami bibliotekarze, uświadamiają sobie, jak zmienił się potencjał placówek w zakresie ilości i sposobu kierowanych do nich informacji. W TYGODNIU BIBLIOTEK 2006 chcielibyśmy, aby biblioteki w dostępnej dla siebie formie pokazały czytelnikom, jak szeroko rozumiane jest obecnie pojęcie "informacja", jakimi środkami informacje przekazywane są czytelnikom. Można przy tej okazji wysondować, jakie potrzeby w tym zakresie nie są jeszcze zaspokajane, zadbać o większą popularyzację spraw związanych z problemami społeczeństwa informacyjnego.

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zróżnicowany jest poziom wyposażenia technicznego bibliotek, a więc i możliwości zaspokajania potrzeb czytelników w zakresie szybkiej i nowocześnie podanej informacji, mimo że funkcje informacyjne biblioteki są coraz szerzej realizowane.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2006 daje szansę ukazania czytelnikom w różnych środowiskach zarówno własnych możliwości informacyjnych, często bardzo rozwiniętych, jak i ich zakresu.

Jest wskazane, aby działalność informacyjną biblioteki eksponować w kontekście jej innych funkcji - edukacyjnych, kulturowych, społecznych i rozrywkowych. Należy też uświadamiać czytelnikom, że do biblioteki można zwrócić się z pytaniami o bardzo proste informacje - dane z rozkładu jazdy pociągów, dokładny adres instytucji, czy nawet przepis na potrawę.

Ważnym nurtem każdego TYGODNIA BIBLIOTEK jest przedstawienie dokonań samych bibliotekarzy pracujących ofiarnie na rzecz swoich czytelników, a także Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Święto Bibliotekarza i Bibliotek usytuowane w czasie trwania TYGODNIA, nagłośnione medialnie, obchodzone możliwie uroczyście, jest najlepszą okazją do popularyzowania działalności stowarzyszeniowej i najlepszych pracowników bibliotek.

Bardzo zależy nam, aby Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, którego obchody przypadają w trakcie trwania TYGODNIA, był organizowany coraz uroczyściej. Być może uda się przyznać nagrody czy odznaczenia wręczane w tym dniu pracownikom, szczególnie wyróżniającym się właśnie w działalności informacyjnej.

II.Adresaci

Wszystkie rodzaje bibliotek, biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne, uczelniane oraz naukowe.

III.Formy

TYDZIEŃ BIBLIOTEK w 2004 i 2005 r. ukazał różnorodność form i metod stosowanych przez biblioteki, służących popularyzacji ich roli i dorobku. Pozostawiamy do uznania poszczególnych środowisk sposoby tej popularyzacji. Trzeba jednak pamiętać, że najlepiej realizują się założenia TYGODNIA BIBLIOTEK tam, gdzie powstaje zespół złożony z pracowników bibliotek i przedstawicieli SBP, koordynujący w mieście lub gminie planowane zadania.

W dotychczasowych obchodach TYGODNIA sprawdziła się formuła rozpisanego z tej okazji konkursu na najlepszy program działań w TYGODNIU BIBLIOTEK. Zarząd Główny zapowiada taki konkurs również na rok 2006. Tak jak dotychczas w konkursie mogą brać udział zarówno biblioteki, jak i struktury Stowarzyszenia.

W odrębnym artykule "Bibliotekarza" przedstawimy najciekawsze dotychczasowe programy konkursowe.

Proponujemy, aby nowej edycji TYGODNIA BIBLIOTEK towarzyszyła odpowiednia oprawa graficzna. W tym celu Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza konkurs na plakat reklamujący TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2006.

W konkursie mogą wziąć udział bibliotekarze i plastycy zatrudnieni w bibliotekach. Prace wykonane w programie "Corel" należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Biura ZG SBP, e-mail: biurozgsbp@wp.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do dnia 13 stycznia 2006 r.

 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
październik 2005 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP