Tydzień Bibliotek 2007

Konkurs na program obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK 2007

pod hasłem:

"BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU"

 

Nawiązując do pozytywnych doświadczeń poprzednich lat ogłaszamy kolejną - czwartą edycję Konkursu na Najlepszy Program TYGODNIA BIBLIOTEK 2007. Preferowane będą działania (np. warsztaty, lekcje biblioteczne, pokazy multimedialne), które w sposób praktyczny wskażą nowoczesny warsztat bibliotekarza, dostosowany do potrzeb rożnych grup odbiorców, w tym nowe możliwości korzystania ze zbiorów.

Chcielibyśmy uhonorować autorów najlepszych programów, przyznając cenne nagrody oraz popularyzując ich osiągnięcia w mediach. Prosimy o przesłanie na adres Biura, w terminie do 15 kwietnia 2007 krótkich informacji o planowanych przedsięwzięciach wg następującego układu:

  • nazwa biblioteki
  • ogólna charakterystyka programu
  • miejsce i termin realizacji przedsięwzięć programowych
  • formy lokalnej promocji
  • ewentualni współorganizatorzy, sponsorzy, patronat itp.

Autorom inicjatyw prześlemy do końca maja br. schemat sprawozdania, będący podstawą oceny jury konkursu. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody podczas uroczystości jubileuszowych 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 80-lecia "Przeglądu Bibliotecznego", które odbędą się w dniach 11-13 października 2007 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP