Historyczne wędrówki z biblioteką 2013

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej już po raz trzeci organizują konkurs dla bibliotek popularyzujących książkę i wiedzę historyczną pt. „Historyczne wędrówki z biblioteką”. Konkurs jest jedną z inicjatyw III Salonu Bibliotek, organizowanego podczas XXII Targów Książki Historycznej w Warszawie, w dniach 28 listopada - 1 grudnia 2013 r.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej, promocja działań bibliotek na rzecz ocalenia od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii oraz pamięci o wybitnych jej postaciach. Do konkursu biblioteki zgłaszają tym razem tylko jedną wybraną akcję zorganizowaną przez bibliotekę od stycznia do końca listopada 2013.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokumentacji z realizacji akcji w postaci elektronicznej do Biura ZG SBP w terminie do 9 grudnia 2013 r. na adres e-mail: konkurs@sbp.pl.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody książkowe!


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP