Historyczne wędrówki z biblioteką 2016

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Historyczne wędrówki z biblioteką” przyznało nagrody następującym bibliotekom:

I miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie za akcję „Questing szlakiem Emilii Sczanieckiej” realizowaną we współpracy z WBPiCAK w Poznaniu, OSP Kuślin, Sołtysem i Radą Sołecką Kuślina.

W ramach obchodów „Roku Emilii Sczanieckiej” biblioteka zorganizowała akcję plenerową mającą na celu odkrywanie miejsc związanych z osobą wielkiej patriotki, uczestniczki powstań narodowych 1830, 1863. Akcja poprzedzona była warsztatami, w których wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności w różnym wieku. Podczas warsztatów wytyczono szlak miejsc upamiętniających życie i działalność Emilii Sczanieckiej, wykorzystując przy tym książki ze zbioru regionalnego biblioteki. Następnie zorganizowano rajd rowerowy szlakiem Emilii Sczanieckiej, połączony z grą terenową i quizem oraz konkursem literackim, zakończony piknikiem przed biblioteką. W akcji wzięli masowo udział mieszkańcy Kuślina i okolic, zaangażowane były również władze i media lokalne.

II miejsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za konkurs plastyczny „Malowane pieśniami patriotycznymi”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i nawiązywał do 18 pieśni patriotycznych wybranych przez wykładowcę Akademii Muzycznej w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło ponad 120 projektów. Prace laureatów zostały wykorzystane jako ilustracje do wydanego śpiewnika patriotycznego, przy wsparciu Starostwa Powiatu Białostockiego.

III miejsce: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu za akcję „Śladami dziejów Połańca”.

Biblioteka zorganizowała cykl lekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół działających na terenie gminy oraz dla osób dorosłych - podopiecznych Domu Samopomocy w Połańcu. Zajęcia stanowiące połączenie lekcji historii oraz wirtualnego przewodnika po miejscach
szczególnych dla miasta, przygotowano w oparciu o dostępne zbiory regionalne biblioteki, wykorzystując przy tym interaktywną tablicę, programy Google Earth (mapy satelitarne) i inne nowoczesne narzędzia. Lekcjom towarzyszyła wystawa poświęcona postaci Tadeusza Kościuszki, powstania kościuszkowskiego i Uniwersału Połanieckiego.

Wyróżnienie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno za akcję „Szlakiem Piaseczyńskich Żydów”

Warszawa, 16 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP