Konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014

 

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa” pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej przyznało nagrody za dokonania w roku 2014 następującym bibliotekom:

  • I nagroda - Książnica Beskidzka w Bielsku Białej (woj. śląskie)
  • II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie (woj. mazowieckie)
  • III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie (woj. podkarpackie)

Jury przyznało dwa wyróżnienia:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju (woj. śląskie)
  • Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałce (woj. mazowieckie)

 

Nagroda specjalna Super Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014
Nagrodę specjalną za szczególne zasługi w działaniu na rzecz promocji czytelnictwa przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie (woj. pomorskie), współorganizatorce Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Sopot 2014.

I nagroda

Laureatka pierwszej nagrody Książnica Beskidzka prowadzi od wielu lat wszechstronną działalność kulturalno-edukacyjną. Tylko w roku 2014 zorganizowała w głównej siedzibie oraz filiach ponad 3.000 imprez, w których uczestniczyło ok. 180.000 osób. Przy Bibliotece działają Galeria Książnicy, Salon Literacki, Piwnica Literacka, trzynaście Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym dla młodzieży i dzieci (Klub Smoków Literackich). Książnica organizuje międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Literatury, w ramach którego w roku 2014 zorganizowano trzy trzydniowe festiwale poświęcone literaturom czeskiej, węgierskiej i słowackiej.

Biblioteka organizuje także wiele innych imprez cyklicznych jak Historyczne Czwartki, Bielskie Spotkania z Książką, Podróże Bliskie i dalekie. W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej po raz 6-ty zorganizowała Maraton Biblijny. Książnica Beskidzka była także organizatorem plebiscytu Bielska Lista Najpoczytniejszych Książek 2014, akcji Dobra para – książka i kawa udostępniając książki w pubach, innych akcji jak Narodowe Czytanie Trylogii.

Liczba działań i uczestników, oryginalne pomysły są imponujące. Książnice Beskidzką wyróżniają także działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. We współpracy z licznymi instytucjami (szpitale, domy opieki) organizuje zajęcia biblioterapii, muzykoterapii i kinoterapii, konkursy dla osób niedowidzących i niewidomych, zajęcia z cyklu „Biblioteka bez Granic”.

II nagroda

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie podejmowała różnorodne działania promujące książkę i czytelnictwo w roku 2014. Zmienione w roku 2014 logo Biblioteki – kolorowe, dynamiczne, nowoczesne symbolizuje nową atrakcyjna ofertę uczestnictwa w kulturze dla różnych grup wiekowych i społecznych, w tym niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 269 Literackich Lekcjach Bibliotecznych uczestniczyło ponad 6.700 osób, cotygodniowe spotkania „Maluchy w bibliotece” rozwijają zainteresowania literaturą i twórczością plastyczna, co miesiąc przygotowywane są nowe edycje „Podróży literackich”, dwukrotnie zorganizowano literackie „Noce w Bibliotece”, przy MBP działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki – dla dorosłych i dla młodzieży, dla osób niepełnosprawnych i chorych uruchomiono „Pogotowie Biblioteczne”. Biblioteka organizuje akcje, happeningi, gry miejskie: „Biblioteka pod Chmurką”, „Czytam w podróży.… Herberta”, „Zagubione książki Zofii Nałkowskiej”, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” połączony z wołomińskim Rodzinnym Piknikiem Rowerowym. Biblioteka współpracuje z lokalnym radiem Fama uczestnicząc w prowadzeniu cotygodniowych audycji promujących książki „Poczytaj mi Famo”.

III nagroda

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie po gruntownych remontach siedziby w latach 2012-13 zmieniła swój wizerunek oferując ponad 12.000 mieszkańcom miasta i gminy atrakcyjny, różnorodny program upowszechniania kultury i integracji środowiska lokalnego. Oprócz licznych spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, Biblioteka prowadzi warsztaty literackie, artystyczne, spotkania biblioterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział ponad 900 osób, zajęcia z cyklu „Niepełnosprawni w Bibliotece”, liczne konkursy dla najlepszego czytelnika, plastyczne, historyczne, literackie, głośne czytania bajek, konkurs Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej. MBP bierze też udział w organizacji wielu imprez terenowych angażujących społeczność lokalną jak: rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, narodowe czytanie Trylogii H. Sienkiewicza, akcja cichego czytania książek na rynku w Lubaczowie pod hasłem „KsięgoZbiór”, kampania społeczna „Zaczytani”, „Kultura uskrzydla”, „Czytam w podróży … Herberta” . Oryginalnym pomysłem była debata oksfordzka młodzieży na temat „Wolność, czujesz to?”.

Wyróżnienia

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju organizuje wiele wydarzeń cyklicznych, okazjonalnych oraz projekty długoterminowe dla różnych grup wiekowych i społecznych, w tym także dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów. Biblioteka szczególnie wiele atrakcyjnych programów promujących czytanie i kreatywne formy spędzania wolnego czasu oferuje dzieciom, zwłaszcza najmłodszym: Biblioteczna Akademia Przedszkolaka, warsztaty dla przedszkolaków „Ilustratorek”, Jesienne spotkania z poezją dla dzieci, teatrzyk dziecięcy, warsztaty artystyczne tworzenia książek „Picturesbook”, warsztaty multimedialne „Era Gutenberga”, Ferie w Krainie Narnii, Roztańczona Noc z Andersenem, projekt kulturalno-edukacyjny „Bajkigrajki” , „W świecie regionalnych baśni i legend”, i wiele innych. Dla dorosłych Biblioteka organizuje, m. innymi, „Jastrzębskie Dni z Literaturą”, wiele czasu poświęca na imprezy integrujące pokolenia jak Rodzinny Piknik Literacki, Godziny dla Rodziny.

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałce stanowi małe lokalne centrum kultury, organizujące liczne akcje czytelnicze, spotkania, programy o zasięgu lokalnym, a nawet krajowym jak „Cała polska czyta dzieciom”. W roku 2014 Biblioteka zorganizowała 67 konkursów szkolnych i gminnych oraz 15 ponadlokalnych, prowadzi zajęcia biblioterapii i arteterapii, warsztaty teatralne, inspiruje uczniów do przygotowywania w oryginalny sposób licznych projektów czytelniczych: Urodziny Kubusia Puchatka, Koty z czterech stron świata, Tydzień Zakazanych Książek, Dzień Ziemi, Kultura polskich Romów, akcje z cyklu „Święta zwykłe i niezwykłe”, „Poczytaj mi przyjacielu”. Biblioteka prowadzi własna stronę internetową, na której są zakładki „Bliżej książki i jej twórcy” oraz „Kartka z kalendarza”.

Nagroda specjalna Super Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014

W roku 2014 po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną za szczególne zasługi dla promocji czytelnictwa. Nagrodę otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, która we współpracy z Miastem Sopot i wieloma innymi instytucjami i środowiskami, w roku 2014 zorganizowała po raz trzeci Międzynarodowy Festiwal Literacki Sopot, jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce o międzynarodowej renomie. Biblioteka przyciąga czytelników nie tylko w czasie trwania festiwalu, podkreślając ponadlokalny charakter wielu swoich działań; XIX Konkurs Poetycki o Złote Pióro Sopotu, Festiwal Literatury Fantastycznej „Trzy dni fantastyki: Graj, rysuj, pisz”, I Ogólnopolski Konkurs na Komiks dla Dzieci”, Biblioteczny Kanał Filmowy na Youtube. Dla swoich czytelników Biblioteka organizuje wiele atrakcyjnych imprez popularyzujących czytanie: warsztaty literackie dla dzieci i dorosłych, multimedialne warsztaty dla dzieci „Komiksowa Biblioteka, stałe cykle dla dzieci (Dobranocki ze starego projektora, teatrzyk „Pacynka”).

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP