Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa” pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej przyznało nagrody za dokonania w roku 2015 następującym bibliotekom:

  • I nagroda - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)
  • II nagroda - Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie (woj. lubelskie)
  • III nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju (woj. śląskie)

Jury przyznało ponadto cztery wyróżnienia, które otrzymują:

  • Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z /s w Mokrem (woj. lubelskie)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym (woj. podlaskie)
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie)
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi wraz z filiami w Kutnie, Łęczycy, Zgierzu i Pabianicach (woj. łódzkie)

 

Wręczenie nagród:

19 maja podczas Warszawskich Targów Książki odbyła się konferencja pt.: „EduAKCJA – Biblioteka – usłyszeć i zobaczyć literaturę”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy wsparciu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

W jego trakcie wręczone zostały nagrody laureatom konkursu SBP „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015”.

 

I nagroda

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, laureatka I nagrody, od lat prowadzi różnorodną, atrakcyjną działalność edukacyjno- kulturalną, adresowaną do wszystkich grup wiekowych, we współpracy ze szkołami, przedszkolami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W roku 2015 Biblioteka zorganizowała ponad 1380 imprez, w których wzięło udział ok. 24.000 osób. Biblioteka włącza się w ogólnopolskie imprezy promujące czytelnictwo (Narodowe Czytanie, Dyskusyjny Klub Książki). Większość działań to własne pomysły popularyzacji czytelnictwa. Realizowany w roku 2015 projekt „Magia czytania”, skierowany do różnych grup odbiorców (od dzieci do seniorów), to cykl 139 imprez, m.in.: „ Fantastyczna ławeczka” - czytanie najmłodszym w plenerach, parkach, ogrodach; maraton czytania „W Trzeszczydłowie, czyli wałbrzyskie czytanie trzeszczących wierszyków”; międzypokoleniowa impreza plenerowa „Baśniowe czytanie pod Chełmcem"; „Noc Legend Wałbrzyskich”; „Baśniowa Noc w Bibliotece” – impreza literacka dla dzieci; „Wakacje z duchami pod Atlantami”; konkursy „Polscy poeci piszą dla dzieci”, „Moda z Książką”, „Mistrz pięknego czytania”, I Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży i wiele innych imprez. Na uwagę zasługują cykliczne akcje skierowane do młodzieży szkolnej, jak „Lekturowy Booktalking” - zajęcia popularyzujące wybrane lektury szkolne i zachęcające do ich przeczytania, „Głośne Czytanie na Dywanie” – comiesięczne spotkania propagujące czytelnictwo wśród dzieci oraz promujące nowości wydawnicze, „Poranki literackie w bibliotece. Życie i twórczość autorów lektur szkolnych” - cykl spotkań literackich dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Dorośli mieszkańcy Wałbrzycha stanowią grupę zróżnicowaną pod względem korzeni i tradycji, których sporą część to rodziny repatriantów ze Wschodu, reemigrantów z Francji i innych części Europy. Z tej przyczyny biblioteka od kilku lat prowadzi cykl spotkań i zajęć pod hasłem „Wielokulturowy Wałbrzych”. Ważnym elementem oferty skierowanej do dorosłych są też imprezy związane z tematyką regionalną, dotyczące historii, kultury i sztuki ziemi wałbrzyskiej, np. program literacki „Życie barwniejsze niż powieść. Historia mojej rodziny”.

Prowadzone są również cykliczne zajęcia dla specjalnych grup użytkowników, np. pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego wałbrzyskiego szpitala, czy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Szczególną grupę stanowią osoby niewidome i niedowidzące. Dla nich działa w bibliotece Oddział Zbiorów dla Niewidomych, gdzie gromadzone są przede wszystkim książki mówione. Biblioteka organizuje też cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych „Książka mówiona, dotykana i czytana– edukacja integracyjna” , których celem jest zaprezentowanie języka Braille’a, pokazanie zasad komunikowania się osób niewidomych, a także kształtowanie postawy tolerancji.

 

II nagroda

Laureatka drugiej nagrody, Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie, gminy liczącej ok. 3.300 mieszkańców, zorganizowała w 2015 r. ponad 60 różnorodnych imprez. Brała udział w wielu ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo (Cała Polska czyta dzieciom, Czytam sobie, Czytam w podróży …Herberta, Dyskusyjny Klub Książki, itp.). Organizuje własne imprezy o zasięgu powiatowym (III Jesienne Spotkania Przyjaciół Bibliotek Powiatu Biłgorajskiego), a nawet ogólnopolskim (IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Malowane poezją”).

Biblioteka, zatrudniająca dwie osoby na pół etatu, imponuje liczbą, różnorodnością i wysoką jakością inicjatyw czytelniczych: IBuk Libra, Książka na telefon, czytak dla niewidomych i niedowidzących, dowożenie książek do przedszkoli, opieka nad dziećmi w „Kąciku Malucha”, organizowanie Lata w Bibliotece , liczne konkursy, jak: „Najlepszy czytelnik”, „Ilustracja wybranego wiersza Jana Brzechwy”, akcja charytatywna „Biblioteki dzieciom”, „Bal w krainie książki”, „Noc w Bibliotece” i wiele innych.

Biblioteka w Aleksandrowie współpracuje z biblioteką w Vianie w Hiszpanii, w ramach projektu Sister Library: gromadzi literaturę w języku hiszpańskim, zaś hiszpańskiej bibliotece poleca polskich autorów.

 

III nagroda

Od wielu lat Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju organizuje cykliczne imprezy i spotkania, których celem jest zachęcenie uczestników do ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań. Ofertę kulturalną i edukacyjną Biblioteki stanowią: spotkania autorskie, promocje książek, wykłady oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dla młodych i najmłodszych organizowane były w roku 2015 imprezy, wśród których znalazły się zarówno projekty długofalowe, wydarzenia cykliczne, jak i jednorazowe przedsięwzięcia. Do najważniejszych form pracy z młodym czytelnikiem należały następujące projekty: Ferie z Detektywem Pozytywką, Jastrzębski Maraton Literacki, Afrykańskie Lato w Bibliotece, Spotkania ze sztuką – II edycja projektu kulturalno-edukacyjnego, V Biennale Sztuki Dziecka: Muzyka w barwach i kształtach, Biblioteczna Akademia Przedszkolaka, Spotkania z Książką – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, Sieciaki na wakacjach – piknik edukacyjny zorganizowany dzięki Fundacji Dzieci Niczyje.

Dla dorosłych Biblioteka organizowała m.in.: multimedialne warsztaty integracyjne, happeningi artystyczne, przedstawienia audiowizualne oraz „performance”, ukazujące w atrakcyjny sposób różne formy odbioru literatury.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP