Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa” pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej przyznało nagrody za dokonania w roku 2016 następującym bibliotekom:

  1. I nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (woj. warmińsko-mazurskie)
  2. II nagroda – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie (woj. dolnośląskie)
  3. III nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (woj. małopolskie)

Jury przyznało ponadto trzy wyróżnienia, które otrzymują:

  • Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie (woj. lubelskie)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim (woj. lubelskie)
  • Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie (woj. mazowieckie)

Jury postanowiło także uhonorować Listami Gratulacyjnymi biblioteki, które w minionych latach były laureatami Konkursu i wciąż utrzymują wysoki poziom działań promujących czytelnictwo. Listy Gratulacyjne otrzymują;

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie (woj. pomorskie)
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach (woj. śląskie)
  • Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (woj. śląskie)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym (woj. podlaskie)

Wszystkim laureatom gratulujemy!


I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągujest jedną z dynamiczniej rozwijających się instytucji w województwie warmińsko-mazurskim. Z jej usług korzysta ponad 20% mieszkańców miasta. Biblioteka jest miejscem dla ludzi z pasją. Skupia wokół siebie miłośników książki, historii, filmu, rękodzieła, lokalnych artystów. Przy Bibliotece działa Klub Filmowy „Movie się”, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Literacki, Klub Rękodzieła, Galeria Biblioteczna promująca różne formy sztuki. Dla młodzieży Biblioteka dała możliwość utworzenia przez nich samych „kącika”, w którym chętnie spotykają się młodzi ludzie. Biblioteka jest także miejscem dialogu społecznego w takich obszarach jak, m. in., ekologia, bezpieczeństwo, integracja osób niepełnosprawnych i seniorów, lokalnahistoria.Odbywają się tu debaty, diagnozy i konsultacje społeczne organizowane, m. in., we współpracy z władzami samorządowym. Biblioteka współpracuje systematycznie z organizacjami pozarządowymijak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie Historyczne „Salla”, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie KARTA, szkoły i przedszkola.

W 2016 r. w bibliotece i w jej wiejskich filiach bibliotecznych odbyło się 911 imprez kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, w których łącznie wzięło udział 26 210 osób. Były to m. in.: spotkania autorskie, warsztaty literacko-plastyczne, wystawy, konkursy, maratony czytelnicze, debaty, wernisaże, spektakle teatralne, wystawy, spotkania w ramach Kółka Literackiego i Dyskusyjnego Klubu Książki i wiele innych, których tematem przewodnim była książka.

Biblioteka w Morągu promuje czytelnictwo w sposób niekonwencjonalny, w zależności od rodzaju odbiorców. Doskonałym tego przykładem jest projekt „Książka żyje…Naprawdę!”,który polegał na wykonaniu czytelnikom MBP w Morąguw klimacie fantastyczno-baśniowym 12 fotografii nawiązujących do wybranej książki. W ramach projektu zorganizowano profesjonalne warsztaty, m. in. z fotografii i charakteryzacji. Projekt cieszył się ogromną popularnością, dodatkowo został nagłośniony w transmisji na żywo przez TVN 24, a wystawa fotografii jest obecnie wypożyczana do bibliotek i szkół w całej Polsce.

Inne działania to, m. innymi, „Witajcie w Akademii” - akcje z okazji 70 rocznicy powstania książki „Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy (wystawa, spotkania, warsztaty, zajęcia artystyczne); „Tydzień książek zakazanych”- wystawa książek z całego świata, z komentarzem o przyczynach zakazu ich udostępniania, spotkania i dyskusje związane z tematem wystawy, czytanie zakazanych książek;„Na tropie książki” - zajęcia dla dzieci inspirowane Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci oraz rocznicą upamiętniającą dzień urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena.

Na wyróżnienie zasługuje przemyślana, konsekwentna strategia działań promocyjnych Biblioteki w Morągu w mediach i środowisku lokalnym, która przyczyniła się do wzrostu popularności Biblioteki, a także wzrostu wskaźników czytelnictwa. W celach promocyjnych biblioteka dba o profesjonalną dokumentację fotograficzną imprez, przygotowuje krótkie filmy reklamowe zapowiadające imprezy lub relacjonujące je.

II nagroda: W roku 2016 Biblioteka w Wołowie, liczącym ok. 13.000 mieszkańców mieście w województwie dolnośląskim, zorganizowała przeszło 300 wydarzeń kulturalnych, w którychudział wzięło ponad 5400osób: wystawy,konkursy, warsztaty, lekcje biblioteczne, szkolenia, konferencje oraz większe imprezy kulturalne,których biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem jak: ferie zimowe ,,Półkolonie z kulturą",,,Festiwal literatury dla dzieci", ,,Dzień głośnego czytania", druga edycja Nocy Bibliotek z Harrym Potterem. Wspólnie z innymi partnerami (m. innymi z Otwartym Zakładem Artystycznym OZArt) Biblioteka realizuje takie projekty jak „W jak Wołów – alfabet mojego miasta”; „S jak Solidarność”, „Wołów miasto w chmurach” ,które łączą formy warsztatowe, edukacyjne i artystyczne. Rezultatem tego ostatniegoprojektu współrealizowanego przez Bibliotekę w przestrzeni miejskiej były wykonane przez gimnazjalistówdrewniane siedziska z palet, z wykorzystaniem recyklingu, dzięki którym na wołowskim rynku powstał kącik do czytania książek, siedziska sątakże dostępne dla czytelników na tarasie w Bibliotece.

Biblioteka w Wołowie przy współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie realizuje projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży o charakterze uspołeczniającym pt. „Cztery pory roku w literaturze”. Zorganizowała także akcję zbiórki książek pod hasłem „Książki w pudle”, przeznaczonych dla biblioteki pobliskiego Zakładu Karnego.

Biblioteka prowadzi kilka Dyskusyjnych Klubów Książki „CZYTELNICK”: dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Dwa z nich zasługują na szczególną uwagę:jeden z nich to DDK prowadzony w Zakładzie Karnym w Wołowie, drugi – dla pensjonariuszy Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego „Dębowy Park” w Wołowie.

III nagroda: W Chrzanowie, liczącym ponad 48.000 mieszkańców, 33% z nich to czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oddana do użytku w 2011 roku nowa,atrakcyjna siedziba Biblioteki umożliwiła zaoferowanie czytelnikom nowych usług i imprez integrujących lokalne środowisko. Biblioteka szczególną wagę przykłada do popularyzacji regionalnych tradycji i wartości. W bogatym programie promocji czytelnictwa znajdują się takie imprezy jak: Ferie w Bibliotece, Pożyteczne Wakacje, Małopolskie Dni Książki, Książka i Róża, Noc Bibliotek, Noc z książką,Narodowe Czytanie 2016, jubileusz 70-lecia Biblioteki obchodzony pod hasłem ,,O bibliotece na wesoło. Bibliotekarze dla czytelników, czytelnicy dla bibliotekarzy", spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, konkursy, Dyskusyjne Kluby Książki, Kluby Literackie, warsztaty literacko-plastyczne (Czytam i Tworzę, Akademia Słowa), Przystanek Ziemia Chrzanowska (warsztaty filmowe dla młodzieży), i inne.

Wiele imprez Biblioteka organizowała w roku 2016 w przestrzeni miejskiej. Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskim happeninguczytelniczym„Jak nie czytam, jak czytam” uzyskując nagrodę miesięcznika „Biblioteka w Szkole” za największą liczbę uczestników: podczas akcji ponad 900osób czytało w plenerze przed chrzanowską biblioteką, a na terenie gminy Chrzanów w tym samym czasie czytało 1891 osób. Po raz szósty Biblioteka zorganizowała maraton czytania dzieciom w plenerze „Chrzanów czyta”,w cyklu „Czytanie na sianie” okazją do promocji książki i czytania były lokalne imprezy jak dożynki, jarmarki. Wszystkim działaniom towarzyszyło opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych promującychBibliotekę.

W 2016 r., w ramach programu partnersko lojalnościowego, Biblioteka uruchomiła „Kartę do Kultury”, tj. kartę biblioteczną oferującą jednocześnie rabatowe ceny na imprezy kulturalne, rozrywkowe i niektóre usługi.
O sukcesach Biblioteki świadczy zajęcie 18. miejsce w Polsce, a2. w województwie małopolskim w szóstej edycji rankingu bibliotek publicznych organizowanym przez ,,Rzeczpospolitą".

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP