Bibliotekarz Roku 2019

Wyniki II etapu Konkursu

6 maja 2020 r. zakończyła się X edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2019, w której wzięły udział wszystkie okręgi SBP. W II etapie Konkursu, tak jak w roku ubiegłym, głosowali członkowie 16 Kapituł Okręgowych ustalając okręgowe rankingi finalistów (z pominięciem własnych reprezentantów).

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu (rozdz.IV, p.2), Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, na podstawie w/w rankingów, wyliczyła zbiorczy ranking okręgów oraz ustaliła ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę Konkursu. Poniżej prezentuję wyniki wyliczeń i ustaleń.

Zbiorczy ranking okręgów  

Lp. Imię i nazwisko finalisty Suma miejsc Lokata finałowa
1 Karol Baranowski 40 1
2 Anna Giniewska 81 4
3 Bożena Iwan 180 15/16*
4 Andrzej Jagodziński 89 5
5 Ewa Kmiecik-Wronowicz 67 2
6 Agnieszka Kutermankiewicz 130 9
7 Magdalena Marzec 133 11
8 Agata Mrówczyńska 180 15/16*
9 Aldona Piaskowska 163 13
10 Beata Rogalska 115 7
11 Honorata Anna Struzik 107  6
12 Agata Szklarkowska  140  12
13 Katarzyna Szober  175  14
14 Beata Szukalska-Woźnicka  132  10
15 Łukasz Ślusarczyk  119  8
16 Katarzyna Žák-Caplot  69 3

*W dwu przypadkach finalistki uzyskały te same sumy miejsc. Zgodnie z Regulaminem Konkursu ich ostateczne lokaty ustalone zostały w drodze glosowania członków KOiW, w wyniku którego B. Iwan uzyskała 15, a A. Mrówczyńska 16 lokatę.

Finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2019

Lp. Imię i nazwisko finalisty Okręg SBP
1 Karol Baranowski
małopolski
2 Ewa Kmiecik-Wronowicz śląski
3 Katarzyna Žák-Caplot mazowiecki
4 Anna Giniewska lubuski
5 Andrzej Jagodziński podkarpacki
6 Honorata Anna Struzik wielkopolski
7 Beata Rogalska podlaski
8 Łukasz Ślusarczyk warmińsko-mazurski
9 Agnieszka Kutermankiewicz łódzki
10 Beata Szukalska-Woźnicka dolnośląski
11 Magdalena Marzec lubelski
12 Agata Szklarkowska pomorski
13 Aldona Piaskowska zachodniopomorski
14 Katarzyna Szober opolski
15 Bożena Iwan świętokrzyski
16 Agata Mrówczyńska kujawsko-pomorski

W wyniku przedstawionych ustaleń Komisja Odznaczeń i Wyróżnień stwierdza, że

TYTUŁ BIBLIOTEKARZA ROKU 2019

zdobył reprezentant Małopolskiego Okręgu SBP

Karol Baranowski

nauczyciel – bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej m. Hugona Kołłątaja i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

W imieniu organizatorów Konkursu serdecznie gratuluję naszemu koledze ogólnopolskiego sukcesu zwracając przy tym uwagę, że w rankingach okręgowych zdobył 8 pierwszych miejsc, co potwierdza uznanie głosujących dla jego osiągnięć.

Pozostałym finalistom składam także wyrazy uznania. Bez względu na miejsce w rankingu, udział w finałowej batalii Konkursu Bibliotekarz Roku i tym samym promocja własnych dokonań, to duże wyróżnienie.

Dziękuję także członkom kapituł okręgowych, którzy głosując liczniej niż w roku poprzednim, wykreowali zwycięzcę naszego konkursu. Podziękowanie składam tez zarządom okręgów, pracownikom Biura i Portalu SBP oraz członkom KOiW za sprawną pracę przy organizacji Konkursu, mimo trudności wynikających z faktu, ze po raz pierwszy odbył się w warunkach trwającego zagrożenia epidemiologicznego.

Z tego też względu data, miejsce lub ewentualnie zdalny sposób wręczenia nagród laureatom zostaną podane w późniejszym terminie.

Ewa Stachowska-Musiał
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień

Warszawa 06.05.2020 r.


Wyniki I etapu Konkursu

Zakończyliśmy I etap Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019. Kapituły konkursowe powołane przez zarządy okręgów SBP dokonały wyboru wojewódzkich laureatów, którzy wyróżnili się  w roku ubiegłym swoimi dokonaniami, kompetencjami, kreatywnością i społeczną postawą.
W tym roku pragnę szczególnie podziękować członkom  okręgowych kapituł za terminowe zakończenie wyborów regionalnych Bibliotekarzy Roku, w sytuacji, kiedy po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, mogli dokonywać ostatecznych ustaleń tylko poprzez kontakty online.
Poniżej lista 16 finalistów wraz z krótkim opisem ich ubiegłorocznych osiągnięć. Reprezentują różne biblioteki i doświadczenia zawodowe: większość pracuje w bibliotekach publicznych (miejskich, gminnych, powiatowych), ale są także przedstawiciele bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Po raz pierwszy, wśród finalistów znalazła się reprezentantka bibliotek muzealnych. Większość regionalnych laureatów pełni funkcje dyrektora lub kierownika biblioteki, ale prawie 1/3 to pracownicy różnych działów bibliotek, zauważeni i wyróżnieni przez swoich kolegów i czytelników.
Tegoroczni finaliści reprezentują wszystkie pokolenia pracowników bibliotek, ze stażem bibliotecznym od 11 do 44 lat.

15 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy  II etap Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019

Do końca kwietnia wszystkie kapituły okręgowe SBP sporządzają rankingi 15. finalistów (z wyjątkiem swojego kandydata) i przesyłają je do Biura ZG SBP. Na ich podstawie, poprzez zliczenie głosów,  Komisja Odznaczeń i Wyróżnień przy ZG SBP  ustali finałowy ranking Konkursu i ogłosi zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2019.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na portalu SBP 6 maja 2020 r.
Po raz pierwszy w historii Konkursu, ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne, data, miejsce, lub ew. zdalny sposób wręczenia nagród laureatom zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
Kandydatom do tytułu gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę uzyskania jak największej liczby głosów, a członkom Kapituł wnikliwych i obiektywnych ocen oraz sprawnych obrad metodą online. 
 

Przewodnicząca SBP
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

Warszawa, 15.04.2020 r.


Lista 16 finalistów

X edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP

Bibliotekarz Roku 2019

 1. Karol Baranowski - Małopolski Bibliotekarz Roku 2019
 2. Anna Giniewska - Lubuski Bibliotekarz Roku 2019
 3. Bożena Iwan - Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2019
 4. Andrzej Jagodziński - Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2019
 5. Ewa Kmiecik-Wronowicz - Śląski Bibliotekarz Roku 2019
 6. Agnieszka Kutermankiewicz - Łódzki Bibliotekarz Roku 2019
 7. Magdalena Marzec - Lubelski Bibliotekarz Roku 2019
 8. Aldona Piaskowska - Zachodnio-pomorski Bibliotekarz Roku 2019
 9. Beata Rogalska - Podlaski Bibliotekarz Roku 2019
 10. Honorata Anna Struzik - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2019
 11. Agata Szklarkowska - Pomorski Bibliotekarz Roku 2019
 12. Katarzyna Szober - Opolski Bibliotekarz Roku 2019
 13. Beata Szukalska-Woźnicka - Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2019
 14. Łukasz Ślusarczyk - Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2019
 15. Katarzyna Žák-Caplot - Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2019
 16. Agata Mrówczyńska - Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2019

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP