Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2020

W dniu 4 marca 2020 roku w siedzibie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na plakat promujący XVII edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2020 r. pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Jury przewodniczył Andrzej Tomaszewski, znawca architektury książki, grafik, typograf, autor wielu plakatów promujących czytelnictwo. Zanotowano rekordową liczbę uczestników konkursu – 268 oraz nadesłanych prac – 392, za które wszystkim autorom dziękujemy.

Jury nominowało do ścisłego finału 8 plakatów autorstwa:

  • Agaty Adaszek,
  • Mateusza Czekały,
  • Darii Góźdź.
  • Piotra Malinowskiego i Moniki Rejtner,
  • Kamili Płochackiej
  • Jolanty Różackiej,
  • Katarzyny Stefanek,
  • Marcina Uścinowicza,

W przeprowadzonym głosowaniu zwycięzcą konkursu został plakat Jolanty Różackiej z Wrocławia. W uzasadnieniu Jury podkreśliło klarowny, radosny przekaz obrazu, zastosowanie trafnych i powszechnie zrozumiałych motywów: serca, blasku płynącego z rozwartych stronic, uśmiechu i ramion rozpostartych na przyjęcie książki. Konsekwentna kompozycja płaszczyzn (apli) o jednolitych barwach, a także symetria elementów graficznych sprzyjają percepcji i przyciąganiu spojrzenia. Część graficzna plakatu może być dodatkowo wykorzystana w drukach akcydensowych lub stronach internetowych, jako symbol (znak) imprezy.

Jury postanowiło także przyznać dwa wyróżnienia honorowe, które otrzymują:

  • Mateusz Czekała; zdaniem Jury plakat ma intrygującą formę graficzną, w której główną rolę pełni wizualne zderzenie dwóch elementów kompozycyjnych: mocnej typografii wywodzącej się z ducha awangardy modernizmu z realistyczną grafiką precyzyjnego, wręcz jubilerskiego obrazu XIX-wiecznych drzeworytów. Litery Futury, kroju pisma będącego symbolem nowoczesności, przyciągają uwagę i zmuszają do odczytania napisu rozłożonego fragmentarycznie na powierzchni plakatu. Historyczna grafika niesie ze sobą zapowiedź intelektualnej i estetycznej przygody w obcowaniu ze zbiorami bibliotecznymi. Plakat zaprojektowany nowocześnie, wpisujący się w aktualne tendencje profesjonalnego dizajnu,

  • Piotr Malinowski wspólnie z Moniką Rejtner; Jury podkreśliło niezwykle interesującą strukturę graficzną plakatu, w której nagromadzenie ciekawych, tematycznie różnych elementów ikonograficznych wymaga skupienia uwagi i pewnego obycia z „duchem dziejów”. Otwarcie zmusza do zainteresowania szczegółami oraz przeczytania dołączonych informacji. Całość kompozycji znamionuje rzetelny zawodowy warsztat graficzny twórców. Plakat wymaga odpowiedniej atmosfery wizualnego odbioru, pogłębionej interpretacji i ...drukowania na dużym formacie.

Autorce zwycięskiego plakatu oraz pozostałym laureatom składamy gratulacje i wyrazy uznania.

Biuro Zarządu Głównego SBP

 

Zamówienia na plakat (cena 8 zł.) można składać :


 Projekty w ścisłym finale:

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP