Bibliotekarz Roku 2020

Wyniki II etapu Konkursu

5 maja 2021 r. zakończyła się XI edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2020, w której wzięły udział wszystkie okręgi SBP. W I etapie  członkowie 16 Kapituł Okręgowych wybrali Bibliotekarzy Roku 2020 poszczególnych województw, którzy przeszli do finału, natomiast w II etapie ustalili okręgowe rankingi finalistów  (z pominięciem własnych reprezentantów).

Zgodnie  z postanowieniami Regulaminu Konkursu  (rozdz. IV, p.2), Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, na podstawie tych  rankingów, wyliczyła  zbiorczy ranking okręgów oraz ustaliła ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę Konkursu.  Poniżej prezentuję wyniki wyliczeń i ustaleń.
 

Zbiorczy ranking  okręgów Konkursu Bibliotekarz Roku 2020

Lp. Imię i nazwisko finalisty Suma miejsc w rankingach* Lokata końcowa
1  Iwona Brodzik 143 13
2  Krzysztof Dąbkowski 79 2
3  Marcin Duda  87 3
4  Hanna Gawrońska  129 10
5  Renata Igielska  137  12
6  Lucyna Kończal-Gnap  90  4
7  Monika Machowicz 70  1
8  Beata Malentowicz 115  7
9  Anna Rutkowska  96  5
10  Renata Sztabnik 193  16
11  Magdalena Śliwak  147  14
12  Halina Świtlicka  117 8
13  Nina Turek-Kwiecień    119  9
14  Martyna Urbaniak  102  6
15  Agnieszka Witczak  130  11
16  Marzenna Wojnar  166  15

 * Im niższa suma  miejsc uzyskanych w rankingach okręgowych, tym wyższa lokata końcowa

Finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2020

Lp. Imię i nazwisko finalisty Okręg SBP
1  Monika Machowicz   podkarpacki
2  Krzysztof Dąbkowski  warmińsko -.mazurski
3  Marcin Duda  opolski
4  Lucyna Kończal-Gnap  wielkopolski
5  Anna Rutkowska  zachodnio-pomorski
6  Martyna Urbaniak  łódzki
7  Beata Malentowicz  dolnośląski
8  Halina Świtlicka  małopolski
9  Nina Turek-Kwiecień  świętokrzyski
10  Hanna Gawrońska  mazowiecki
11  Agnieszka Witczak  śląski
12  Renata Igielska  podlaski
13  Iwona Brodzik  lubelski
14  Magdalena Śliwak  lubuski
15  Marzenna Wojnar  kujawsko-pomorski
16  Renata Sztabnik  pomorski

W wyniku przedstawionych ustaleń Komisja Odznaczeń i Wyróżnień stwierdza, że

TYTUŁ BIBLIOTEKARZA ROKU 2020

zdobyła reprezentantka Podkarpackiego Okręgu SBP

 

Monika Machowicz

St. kustosz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej

W imieniu organizatorów Konkursu serdecznie gratuluję naszej koleżance ogólnopolskiego sukcesu, który zawdzięcza uznaniu środowiska dla różnorodnych działań jakie wdrożyła w 2020 r., aby rozszerzyć ofertę Krośnieńskiej BP i promować jej wizerunek.

Pozostałym  finalistom składam także wyrazy uznania. Bez względu na miejsce w rankingu, udział w finałowej batalii Konkursu Bibliotekarz Roku i tym samym promocja własnych dokonań, to duże wyróżnienie.

Dziękuję także członkom kapituł  okręgowych, którzy wykreowali zwycięzcę naszego Konkursu. Podziękowanie składam tez zarządom okręgów, pracownikom Biura i Portalu SBP oraz członkom KOiW za sprawną pracę przy organizacji Konkursu, mimo trudności wynikających z faktu, że po raz kolejny odbył się on w warunkach trwającej pandemii, a jego zakończenie przypadło na czas żałoby po śmierci przewodniczącej SBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzynskiej.

Z tego też względu data, miejsce i sposób wręczenia nagród laureatom zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Ewa Stachowska-Musiał
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień

Warszawa 05.05.2021 r.


Wyniki I etapu Konkursu

Zakończyliśmy I etap Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020.

Kapituły powołane przez zarządy okręgów SBP dokonały wyboru 16 wojewódzkich laureatów, którzy wyróżnili się w roku ubiegłym swoimi dokonaniami i kreatywnością. Biorąc pod uwagę fakt, że po raz kolejny Konkurs jest organizowany w czasie trwającej pandemii, wybór kompletu finalistów należy uznać za sukces. Pragnę zatem podziękować wszystkim, których sprawne działanie doprowadziło do niego.

Poniżej przedstawiamy sylwetki 16 finalistów. Reprezentują różne biblioteki i doświadczenia zawodowe: większość, tj. 14 osób reprezentuje powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, 2 osoby pracują w bibliotekach pedagogicznych. 9 osób, czyli ponad połowa laureatów to kierownicy działów i filii bibliotecznych oraz pracownicy bibliotek, natomiast 7 osób pełni funkcje dyrektorów bibliotek. Wszyscy finaliści mają wyższe wykształcenie, a ich staż zawodowy mieści się w przedziale od 5 do 39 lat.

13 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy II etap Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020

Do 28 kwietnia br. wszystkie kapituły okręgowe SBP sporządzają rankingi 15. finalistów (z wyłączeniem swojego kandydata) i przesyłają je do Biura ZG SBP. Na ich podstawie, zliczając miejsca zajmowane przez finalistów w rankingach okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień przy ZG SBP ustali finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2020 i do 6 maja 2021 r., na portalu SBP, poda wyniki oraz ogłosi zwycięzcę.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, termin i sposób wręczenia nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

Kandydatom do tytułu gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę czołowych miejsc w rankingach, a członkom Kapituł wnikliwych i obiektywnych ocen oraz sprawnych obrad.

p.o. przewodniczącej SBP
dr Barbara Budyńska

Warszawa, 13.04.2021 r.
 


Lista 16 finalistów

XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP

Bibliotekarz Roku 2020

 1. Iwona Brodzik - Lubelski Bibliotekarz Roku 2020
 2. Krzysztof Dąbkowski - Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2020
 3. Marcin Duda - Opolski Bibliotekarz Roku 2020
 4. Hanna Gawrońska - Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2020
 5. Renata Igielska - Podlaski Bibliotekarz Roku 2020
 6. Lucyna Kończal-Gnap - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2020
 7. Monika Machowicz - Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2020
 8. Beata Malentowicz - Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2020
 9. Anna Rutkowska - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020
 10. Renata Sztabnik - Pomorski Bibliotekarz Roku 2020
 11. Magdalena Śliwak - Lubuski Bibliotekarz Roku 2020
 12. Halina Świtlicka - Małopolski Bibliotekarz Roku 2020
 13. Nina Turek-Kwiecień - Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2020
 14. Martyna Urbaniak - Łódzki Bibliotekarz Roku 2020
 15. Agnieszka Witczak - Śląski Bibliotekarz Roku 2020
 16. Marzenna Wojnar - Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2020

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP