Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020

Jury konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020 w składzie:

Bożena Chlebicka-Abramowicz (przewodnicząca)
Barbara Budyńska
Sylwia Błaszczyk
Joanna Chapska
Małgorzata Jezierska
Joanna Potęga
Elżbieta Stefańczyk

przyznało nagrody i wyróżnienia za dokonania na rzecz upowszechnienia czytelnictwa w roku 2020 następującym bibliotekom:

I nagroda     -  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
II nagroda    -  Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
III nagroda   -  Biblioteka szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie

Wyróżnienia:

Biblioteka Szkolna, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Książnica Beskidzka
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi Stacja Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
Miejska Biblioteka Publiczna  im. Adama Asnyka w Kaliszu

Wszystkim laureatom konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020 serdecznie gratulujemy.

Nagrody książkowe prześlemy pocztą. Ponadto każda z bibliotek uczestniczących w Konkursie otrzyma rabat na zakup wydawnictw SBP.

Chcemy podkreślić ogromne zaangażowanie bibliotek i bibliotekarzy w upowszechnianie czytelnictwa, szczególnie w tym tak szczególnym, i trudnym, roku 2020.

Biblioteki i Bibliotekarze stanęli przed nowymi wyzwaniami, dostosowując się do okoliczności i podejmując różnorodne działania, tak, aby zaspokoić oczekiwania i potrzeby czytelników / użytkowników w każdym wieku. Bibliotekarze sprostali tym oczekiwaniom. Działania podejmowane przez biblioteki w tym trudnym okresie cechowała różnorodność, innowacyjność rozwiązań, kreatywność, ogromny zasięg  oraz szerokie spektrum form zaoferowanych użytkownikom.

Przyznanie w tym roku większej niż zazwyczaj liczbie bibliotek wyróżnień jest wyrazem uznania członków jury dla roli tych bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa w tym szczególnym czasie.

Wszystkim bibliotekom, które zgłosiły się do Konkursu gratulujemy oryginalnych pomysłów i nieustającego zaangażowania na rzecz popularyzacji kultury czytania.


 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP