Bibliotekarz Roku 2021

Wyniki II etapu Konkursu

25 kwietnia 2022 r. zakończyła się XII edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2021, w której wzięło udział 14 okręgów SBP (z wyjątkiem dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego). W I etapie członkowie 14 Kapituł Okręgowych wybrali Bibliotekarzy Roku 2021 poszczególnych województw, którzy przeszli do finału, natomiast w II etapie ustalili okręgowe rankingi finalistów (z pominięciem własnych reprezentantów).

Zgodnie  z postanowieniami Regulaminu Konkursu (rozdz. IV, p.2), Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wyliczyła na podstawie tych rankingów zbiorczy ranking okręgów oraz ustaliła ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę Konkursu. Poniżej prezentuję wyniki wyliczeń i ustaleń. 

Zbiorczy ranking  okręgów Konkursu Bibliotekarz Roku 2021

Lp. Imię i nazwisko finalisty Suma miejsc w rankingach* Lokata końcowa
1 Stanisława Ablewicz 119** 10/11
2 Damian Domański 55 4
3 Agnieszka Dziuba 51 3
4 Katarzyna Figurska 73 5
5 Magdalena Gomułka 30 1
6 Katarzyna Jezierska 97 7
7 Monika  Łapinska  133 14
8 Elżbieta Olszta  121  12
9 Krystyna Pawłowska  102 8
10 Paweł Piwowarczyk  47  2
11 Joanna Puchacz  94  6
12 Gabriela Zaharańska 103  9
13 Ewa Zamiara 119**  10/11
14 Anna Żmudzińska 130  13

*Im niższa suma  miejsc uzyskanych w rankingach okręgowych, tym wyższa lokata końcowa

** Ponieważ 2 finalistki uzyskały tę samą sumę miejsc w rankingach okręgowych, KOiW,  zgodnie z Regulaminem Konkursu (rozdz.IV, p.1.1) przeprowadziła dodatkowe głosowanie, w wyniku którego Ewa Zamiara uplasowała się na 10 miejscu, a Stanisława Ablewicz na 11 miejscu rankingowym.

Finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2021

Lp. Imię i nazwisko finalisty Okręg SBP
1  Magdalena Gomułka śląski
2  Paweł Piwowarczyk małopolski
3  Agnieszka Dziuba mazowiecki
4  Damian Domański pomorski
5  Katarzyna Figurska łódzki
6  Joanna Puchacz lubelski
7  Katarzyna Jezierska zachodnio-pomorski
8  Krystyna Pawłowska lubuski
9  Gabriela Zaharańska opolski
10  Ewa Zamiara wielkopolski
11  Stanisława Ablewicz podkarpacki
12  Elżbieta Olszta warmińsko-mazurski
13  Anna Żmudzińska świętokrzyski
14  Monika Łapińska podlaski

W wyniku przedstawionych ustaleń Komisja Odznaczeń i Wyróżnień stwierdza, że

TYTUŁ BIBLIOTEKARZA ROKU 2021

zdobyła reprezentantka Śląskiego Okręgu SBP

 

Magdalena Gomułka

St. bibliotekarz-instruktor
Biblioteka Śląska w Katowicach, Dział Instrukcyjno-Metodyczny


W imieniu organizatorów Konkursu serdecznie gratuluję naszej koleżance ogólnopolskiego sukcesu, który zawdzięcza uznaniu środowiska dla jej różnorodnych działań na bibliotekarskich forach międzynarodowych w 2021 r. i aktywizacji bibliotekarzy do podejmowania podobnych wyzwań.

Pozostałym finalistom składam także wyrazy uznania. Bez względu na miejsce w rankingu, udział w finałowej batalii Konkursu Bibliotekarz Roku i tym samym promocja własnych dokonań, to duże wyróżnienie.

Dziękuję także członkom kapituł okręgowych, którzy wykreowali zwycięzcę naszego Konkursu. Podziękowanie składam zarządom okręgów, pracownikom Biura i Portalu SBP oraz członkom KOiW za sprawną pracę przy organizacji Konkursu, mimo trudności wynikających z faktu, że po raz kolejny odbył się on w okresie pandemii. Informuję przy tym, że jej schyłkowa faza pozwała wreszcie na powrót do tradycyjnego wręczenia nagród laureatom podczas Warszawskich Targów Książki, co zaplanowano na 27 maja 2022 r. Szczegóły zostaną przekazane zainteresowanym w późniejszym terminie.
 

Ewa Stachowska-Musiał
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień

Warszawa 26.04.2021 r.


Wyniki I etapu Konkursu

Zakończyliśmy I etap Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2021.

Kapituły powołane przez zarządy okręgów SBP dokonały wyboru 14 wojewódzkich laureatów, którzy wyróżnili się w roku ubiegłym swoimi dokonaniami i kreatywnością. Biorąc pod uwagę fakt, że po raz kolejny Konkurs jest organizowany w czasie trwającej pandemii, wybór tak licznego grona finalistów należy uznać za sukces. Pragnę zatem podziękować wszystkim za zaangażowanie i sprawne działanie.

Poniżej przedstawiamy sylwetki 14 finalistów. Reprezentują oni różne biblioteki, a także różne doświadczenie zawodowe: 13 osób pracuje w bibliotekach publicznych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, 1 osoba jest pracownikiem biblioteki pedagogicznej. Większość finalistów (8 osób) to kierownicy działów i filii bibliotecznych oraz pracownicy bibliotek, 6 pełni funkcje dyrektorów bibliotek.

6 kwietnia 2022 r. rozpoczynamy II etap Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2021

Do 20 kwietnia br. wszystkie kapituły okręgowe SBP sporządzają rankingi 13 finalistów (z wyłączeniem swojego kandydata) i przesyłają je do Biura ZG SBP. Na ich podstawie, zliczając miejsca zajmowane przez finalistów w rankingach okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień przy ZG SBP ustali finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2021 i do 25 kwietnia 2022 r., na portalu SBP, poda wyniki oraz ogłosi zwycięzcę.

Nagrody planujemy wręczyć podczas tegorocznych Targów Książki w Warszawie.

Kandydatom do tytułu Bibliotekarza Roku 2021 gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę czołowych miejsc w rankingach, a członkom Kapituł wnikliwych i obiektywnych ocen oraz sprawnych obrad.
 

p.o. przewodniczącej SBP
dr Barbara Budyńska

Warszawa, 05.04.2022 r.
 


Lista 14 finalistów

XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP

Bibliotekarz Roku 2021

 1. Stanisława Ablewicz - Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2021
 2. Damian Domański - Pomorski Bibliotekarz Roku 2021
 3. Agnieszka Dziuba - Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2021
 4. Katarzyna Figurska - Łódzki Bibliotekarz Roku 2021
 5. Magdalena Gomułka - Śląski Bibliotekarz Roku 2021
 6. Katarzyna Jezierska - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2021
 7. Monika Łapińska - Podlaski Bibliotekarz Roku 2021
 8. Elżbieta Olszta - Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2021
 9. Krystyna Pawłowska - Lubuski Bibliotekarz Roku 2021
 10. Paweł Piwowarczyk - Małopolski Bibliotekarz Roku 2021
 11. Joanna Puchacz - Lubelski Bibliotekarz Roku 2021
 12. Gabriela Zaharańska - Opolski Bibliotekarz Roku 2021
 13. Ewa Zamiara - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2021
 14. Anna Żmudzińska - Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2021

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP