Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021

Jury konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021 w składzie: Barbara Budyńska (przewodnicząca), Bożena Chlebicka-Abramowicz, Sylwia Błaszczyk, Małgorzata Jezierska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk przyznało nagrody i wyróżnienia za dokonania na rzecz upowszechnienia czytelnictwa w roku 2021 następującym bibliotekom:

I nagroda     - Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu
II nagroda    -  Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
III nagroda   -  Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Nagroda Specjalna w kategorii „Biblioteka z miejscowości do 5000 mieszkańców” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

Wyróżnienia:

  • Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
  • „Wypożyczalnia Skrzydeł” – Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pliszczynie
  • Biblioteka Publiczna w  Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Pabianicach
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie, Filia w Ławicach
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

Wszystkim laureatom konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021 serdecznie gratulujemy.

Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2022 r. podczas Targów Książki w Warszawie.

===

Chcemy podkreślić ogromne zaangażowanie bibliotek i bibliotekarzy w upowszechnianie czytelnictwa, w tym szczególnym i trudnym roku 2021.

Biblioteki i Bibliotekarze stanęli przed nowymi wyzwaniami, dostosowując się do okoliczności wynikających z pandemii i podejmując różnorodne działania, tak aby zaspokoić oczekiwania i potrzeby czytelników i użytkowników w każdym wieku a jednocześnie zadbać o ich bezpieczeństwo wówczas, gdy propozycje do nich skierowane odbywały się w przestrzeni rzeczywistej. Bibliotekarze sprostali tym oczekiwaniom i za trud oraz włożony wysiłek serdecznie dziękujemy.

Należy zwrócić także uwagę, że działania podejmowane przez biblioteki w tym trudnym okresie cechowała wyjątkowa różnorodność, innowacyjność rozwiązań, kreatywność, szerokie spektrum oferowanych form, co wpłynęło na zasięg działania, liczbę uczestników a także partnerów instytucjonalnych. Kolejny raz konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa potwierdził swój środowiskowy kontekst, dzięki czemu biblioteki biorące w nim udział zyskały nowych sympatyków a także potwierdziły swoje ważne miejsce wśród lokalnych instytucji.

Przyznanie w tym roku większej niż zazwyczaj liczbie bibliotek wyróżnień jest wyrazem uznania członków jury dla ich roli w upowszechnianiu czytelnictwa w tym szczególnym czasie.

Wszystkim bibliotekom, które zgłosiły się do Konkursu gratulujemy oryginalnych pomysłów i nieustającego zaangażowania na rzecz popularyzacji kultury czytania.


dr Barbara Budyńska
p.o. Przewodniczącej SBP

Warszawa, 31 marca 2022 r.


 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP