Bibliotekarz Roku 2022

Wyniki II etapu Konkursu

24.04.2023 r. zakończyła się XIII edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2022, w której wzięło udział 15 okręgów SBP (z wyjątkiem dolnośląskiego). W I etapie członkowie 15 Kapituł Okręgowych wybrali Bibliotekarzy Roku 2022 poszczególnych województw, którzy przeszli do finału, natomiast w II etapie ustalili okręgowe rankingi finalistów (z pominięciem własnych reprezentantów).

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu (rozdz. IV, p.2), Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, wyliczyła na podstawie tych rankingów zbiorczy ranking okręgów oraz ustaliła ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę Konkursu. Poniżej prezentujemy wyniki wyliczeń i ustaleń. 

Zbiorczy ranking okręgów Konkursu Bibliotekarz Roku 2022

lp. Imię i nazwisko finalisty/finalistki Suma miejsc w rankingu* Lokata końcowa
1. Marta Frączek 146 14
2. Irena Hanowska 109 8
3. Bogusława Jankowska 117 10
4. Dawid Kotlarek 55 1
5. Andrzej Kuźmiński 104 7
6. Marzena Urszula Magdziarz 112 9
7. Jolanta Miękus 59 2
8. Danuta Joanna Rakowska 78 5
9. Grażyna Serafin 152 15
10. Elżbieta Skrzydlewska 135 11
11. Małgorzata Skwarek 85 6
12. Jolanta Sopińska 140 12
13. Grażyna Świderek 62 3
14. Grażyna Świercz 144 13
15. Alicja Zajączkowska 77 4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Im niższa suma miejsc uzyskanych w rankingach okręgowych, tym wyższa lokata końcowa

Finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2022

Lokata Imię i nazwisko finalisty/finalistki Okręg SBP
1. Dawid Kotlarek lubuski
2. Jolanta Miękus zachodniopomorski
3. Grażyna Świderek śląski
4. Alicja Zajączkowska podlaski
5. Danuta Joanna Rakowska pomorski
6. Małgorzata Skwarek mazowiecki
7. Andrzej Kuźmiński wielkopolski
8 Irena Hanowska kujawsko-pomorski
9. Marzena Urszula Magdziarz warmińsko-mazurski
10. Bogusława Jankowska łódzki
11. Elżbieta Skrzydlewska małopolski
12. Jolanta Sopińska świętokrzyski
13. Grażyna Świercz opolski
14. Marta Frączek lubelski
15. Grażyna Serafin podkarpacki

 

Tytuł Bibliotekarza Roku 2022

W wyniku przedstawionych ustaleń Komisja Odznaczeń i Wyróżnień stwierdza, że tytuł BIBLIOTEKARZA ROKU 2022

zdobył reprezentant Lubuskiego Okręgu SBP

Dawid Kotlarek
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie


Zdjęcia Dawida Kotlarka, młody mężczyzna w czarnej koszulce i okularach.

Słowo podsumowania

W imieniu organizatorów Konkursu serdecznie gratuluję naszemu koledze ogólnopolskiego sukcesu, który zawdzięcza uznaniu środowiska za jego różnorodne działania na rzecz nowoczesnego bibliotekarstwa, rozwoju czytelnictwa oraz jako autor publikacji zawodowych i regionalnych.

Pozostałym finalistom składam także wyrazy uznania. Bez względu na miejsce w rankingu, udział w finałowej batalii Konkursu Bibliotekarz Roku i tym samym promocja własnych dokonań to duże wyróżnienie.

Dziękuję także członkom kapituł okręgowych, którzy wykreowali zwycięzcę naszego Konkursu. Podziękowanie składam zarządom okręgów, pracownikom Biura i Portalu SBP oraz członkom KOiW za sprawną pracę przy organizacji Konkursu. Informuję przy tym, że wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Warszawskich Targach Książki, 26.05.2023 r. Szczegóły zostaną przekazane zainteresowanym w późniejszym terminie.

Ewa Stachowska-Musiał
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień

Warszawa, 27 kwietnia 2023 r.
 


 

Wyniki I etapu Konkursu

Zakończyliśmy I etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2022

Kapituły powołane przez Zarządy Okręgów SBP dokonały wyboru 15 wojewódzkich laureatów, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku dokonaniami i kreatywnością. Pragnę podziękować wszystkim za zaangażowanie i sprawne działanie. Wyrazy uznania kieruję do przewodniczących okręgów SBP za rzetelne, zgodne z zapisami regulaminu konkursu, działania w I etapie.

Poniżej przedstawiamy sylwetki 15 finalistów. Reprezentują różne biblioteki, a także różne doświadczenie zawodowe: 12 osób pracuje w bibliotekach publicznych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych; 2 osoby reprezentują biblioteki szkolne; 1 jest pracownikiem biblioteki pedagogicznej. Część finalistów (8 osób) to kierownicy działów i filii bibliotecznych oraz pracownicy bibliotek, 7 pełni funkcje dyrektorów bibliotek.

6 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy II etap Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2022

Do 21 kwietnia br. wszystkie kapituły okręgowe SBP sporządzą rankingi finalistów i prześlą je do Biura ZG SBP. Na ich podstawie, zliczając miejsca zajmowane przez finalistów w rankingach okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień przy ZG SBP ustali finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2022 i do 27 kwietnia 2023 r. na portalu SBP poda wyniki oraz ogłosi zwycięzcę.

Nagrody zostaną wręczone podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Kandydatom do tytułu Bibliotekarza Roku 2022 gratuluję sukcesów i życzę czołowych miejsc w rankingach, a członkom Kapituł wnikliwych i obiektywnych ocen oraz sprawnych obrad.

Dziękuję Komisji Odznaczeń i Wyróżnień za przygotowanie i przeprowadzenie dotychczasowych prac związanych z przebiegiem konkursu Bibliotekarz Roku 2022.

dr Barbara Budyńska
Przewodnicząca SBP

Warszawa, 4 kwietnia 2023 r.


Lista 15 finalistów

XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP
Bibliotekarz Roku 2022

 1. Marta Frączek - Lubelski Bibliotekarz Roku 2022
 2. Irena Hanowska - Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2022
 3. Bogusława Jankowska - Łódzki Bibliotekarz Roku 2022
 4. Dawid Kotlarek - Lubuski Bibliotekarz Roku 2022
 5. Andrzej Kuźmiński - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2022
 6. Marzena Magdziarz - Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2022
 7. Jolanta Miękus - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2022
 8. Danuta Rakowska - Pomorski Bibliotekarz Roku 2022
 9. Grażyna Serafin - Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2022
 10. Elżbieta Skrzydlewska - Małopolski Bibliotekarz Roku 2022
 11. Małgorzata Skwarek - Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2022
 12. Jolanta Sopińska - Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2022
 13. Grażyna Świderek - Śląski Bibliotekarz Roku 2022
 14. Grażyna Świercz - Opolski Bibliotekarz Roku 2022
 15. Alicja Zajączkowska - Podlaski Bibliotekarz Roku 2022

 Zdjęcie 15 finalistów konkursu Bibliotekarz Roku 2022

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP