Dni Książki Historycznej, listopad 2011

 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

na najlepszą realizację programu działań w ramach Dni Książki Historycznej w listopadzie 2011 r.

Komisja Konkursowa powołana przez przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbietę Stefańczyk w składzie:

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca, członkowie: Jadwiga Chruścińska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Jezierska, Elżbieta Stefańczyk, na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 r., po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową zgłoszoną przez 17 bibliotek, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – Książnica Beskidzka w Bielsku Białej

II nagroda – Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec z siedzibą w Łęknie

III nagroda – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała cztery wyróżnienia następującym bibliotekom:

  • Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie
  • Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej Komisja Konkursowa oceniała przede wszystkim imprezy promujące książkę i wiedzę historyczną organizowane przez biblioteki w listopadzie 2011 podczas Dni Książki Historycznej, pomijając inne działania podejmowane przez biblioteki w ciągu całego roku.

Zdaniem Komisji, wszystkie biblioteki, które zgłosiły się do konkursu zasługują na wyróżnienie za całoroczną, różnorodną działalność popularyzująca wiedzę historyczną.

Uzasadnienie wyboru laureatów:

Nagrodzeni

1. Książnica Beskidzka w Bielsku Białej od wielu lat przez cały rok organizuje cykliczne imprezy o tematyce historycznej i regionalnej przeznaczone dla różnych grup czytelników: Ojcowski Dom – Korzenie Kultury, Historyczne Czwartki, Bielskie Spotkania z Historią, spotkania Klubu Dyskusyjnego Miłośników Historii Najnowszej i wiele innych. W listopadzie, wśród wielu imprez związanych ze Świętem Niepodległości, jak wystawy, prelekcje, lekcje biblioteczne, zorganizowano czterodniowy Maraton Historyczny wokół trzech tematów, głośne czytanie legend dla najmłodszych, wędrujące wystawy o tematyce historycznej.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec z siedzibą w Łęknie, dużo miejsca w swojej działalności poświęca popularyzacji historii. Od 1991 roku jest wydawcą kwartalnika o tematyce regionalnej i historycznej „Łękneńskie Wieści”. Przy Bibliotece powstała grupa rekonstrukcyjna średniowiecznych wojów. W listopadzie Biblioteka zorganizowała wiele imprez; konkurs plastyczny o tematyce historycznej „Herb mojego miasta”, spotkania grupy rekonstrukcyjnej związane z historią życia codziennego w dawnych wiekach, wystawy książek na tematy historyczne, warsztaty plastyczne dotyczące Powstania Wielkopolskiego, akcja „Pamiętamy” – porządkowanie wraz z młodymi czytelnikami lokalnych miejsc pamięci (groby, obelisk).

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie wraz z filiami zorganizowała w listopadzie liczne imprezy w swojej siedzibie oraz w filiach w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego. Oprócz licznych wystaw, lekcji bibliotecznych dla nauczycieli, spotkań autorskich i prelekcji, PBW podjęła nowe inicjatywy, np. zorganizowała konkurs: „Wydajemy własną książkę śladami historii: moje miasto, moja ulica, jej historia i codzienność”, zorganizowała Salonik Historyczny otwarty dla czytelników okresie trwania Dni Książki Historycznej.

Wyróżnieni

1. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju podjęła wiele działań popularyzujących wiedzę historyczną wśród uczniów. Z inicjatywy Biblioteki Szkolnej uczniowie sami opracowali i wykonali folder prezentujący książki o tematyce historycznej znajdujące się w bibliotece, sami przygotowali szkolną wystawę publikacji historycznych, która cieszyła się dużym powodzeniem. Biblioteka zorganizowała konkurs na prezentację multimedialną poświęconą tematyce historycznej. 

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku w ramach Dni książki Historycznej zorganizowała wiele spotkań i prelekcji, warsztaty o tematyce historycznej dla młodzieży szkolnej, konkurs wiedzy o regionie.

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie od lat jest znaczącym ośrodkiem wiedzy o Pruszkowie i okolicznym regionie. Na szczególne uznanie zasługuje jej działalność wydawnicza wysoko oceniana przez badaczy historii. W okresie Dni Książki Historycznej w siedzibie Biblioteki i jej filiach odbywały się spotkania z uczestnikami wydarzeń historycznych, prelekcje tematyczne, konkursy historyczne oraz inauguracja Klubu Młodego Historyka. Wydawnictwa Biblioteki oraz  spotkania z autorami w ramach I Salonu Bibliotek SBP podczas XX Targów książki Historycznej w Warszawie 24-27 listopada 2011 cieszyły się dużym zainteresowaniem miłośników historii.

4. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy od lat popularyzuje wiedzę historyczną, szczególną wagę poświęcając patronowi dzielnicy Warszawy, w której działa Biblioteka – Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi. Na szczególne uznanie zasługują wysokiej jakości naukowej i edytorskiej publikacje źródłowe twórczości J.U. Niemcewiczowi. W listopadzie w siedzibie głównej Biblioteki i w jej filiach miały miejsce liczne spotkania cieszące się zainteresowaniem publiczności: prelekcje, lekcje biblioteczne, wystawy, gry historyczne dla dzieci ze szkół podstawowych, spotkania z grupami rekonstrukcyjnymi, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okresu powstań narodowych.

Nagrodami w konkursie są świetne książki wydawnictwa Bellona.

Protokół sporządziła
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
14 grudnia 2011 r.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP