Tydzień Bibliotek 2007

Jury Konkursu po przeanalizowaniu i ocenie nadesłanych materiałów konkursowych postanowiło przyznać:

I NAGRODĘ (sprzęt komputerowy o wartości 4500 zł)
Rawickiej Bibliotece Publicznej

II NAGRODĘ (sprzęt komputerowy o wartości 3500 zł)
Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej

III NAGRODĘ (sprzęt komputerowy o wartości 2500 zł)
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie

Jury ponadto WYRÓŻNIŁO (nowościami wydawniczymi):

- Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie
- Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
- Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnogrodzie
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Dopiewie
- Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
- Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku w Warszawie podczas obchodów uroczystości Jubileuszowych 90-lecia SBP i 80-lecia Przeglądu Bibliotecznego .

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP