Mistrz Promocji Czytelnictwa 2012

W dniu 12 kwietnia 2013 roku Jury w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca), Małgorzata Jezierska, Barbara Budyńska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Woźniak (sekretarz), przyznało następujące nagrody:

I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

II nagroda: Ursynoteka - Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

III nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Wyróżnienia:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego - Galeria Książki w Oświęcimiu

Zwycięzcom gratulujemy!

Uzasadnienie Jury:

I nagroda
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, od dwóch lat w nowej siedzibie nagrodzonej w wielu ogólnopolskich konkursach architektonicznych, obchodziła w 2012 roku 65-lecie działalności. W roku jubileuszowym zaoferowała kompleksowo zaplanowany program różnorodnych imprez popularyzujących książkę i czytelnictwo skierowany do wszystkich grup użytkowników. Najwięcej uwagi poświęcono najmłodszym czytelnikom. Zorganizowano X Dni Literatury Dziecięcej pod hasłem „Książka małą galerią sztuki”, w tym „Noc z Andersenem”, podczas których dzieci uczestniczyły w warsztatach „Czego bałem się w dzieciństwie”, czy „Złe sny” poświecone tematom tabu w sztuce i literaturze dziecięcej, oraz wykonały konstrukcję przestrzenną ”Strachozjadacza”.

W ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Biblioteka zorganizowała wiele imprez pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”, w tym Dziecięcy Piknik Literacki „Czytanie na trawie” oraz IV Opolski Maraton Czytania. Rok J. Korczaka Biblioteka uczciła ponad dwudziestoma imprezami, wystawami, zajęciami dla dzieci i młodzieży, przygotowała prezentację multimedialną i okolicznościową gazetkę „KORCZAKówka”. Organizowany przez Bibliotekę IX Ogólnopolski Konkurs na Esej, skierowany do uczniów i studentów, składał się z cykul imprez pod hasłem „Marcin Świetlicki – poezja naszego czasu” (wykłady, dyskusje panelowe, happening, lekcje czytania i interpretacji utworów Świetlickiego, itp). Biblioteka włączyła się do akcji promującej tolerancję i łamanie stereotypów pod hasłem „Żywa Biblioteka” czyli spotkania z przedstawicielami różnych środowisk, religii, narodowości, organizuje Opolski Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów OPOLLINKI.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu była obecna w najważniejszych opolskich imprezach kulturalnych jak X Opolska Jesień literacka, III Noc Kultury (z warsztatami, plenerową grą detektywistyczną, prelekcjami, filmami), Narodowe Czytanie Pana Tadeusza. Bogata oferta imprez kulturalnych i edukacyjnych popularyzujących czytelnictwo organizowanych samodzielnie lub we współpracy z wieloma instytucjami obejmowała ponadto liczne wystawy, koncerty, zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, warsztaty fotograficzne, spotkania z pisarzami i artystami.

II nagroda
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy (Ursynoteka)

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w warszawskiej dzielnicy Ursynów od roku 2009 publikuje, we współpracy z badaczami twórczości J.U. Niemcewicza, niewydane dotąd dzieła swego patrona, sporządza reprinty najcenniejszych wydań, organizuje wykłady, wystawy, wycieczki śladami poety. W roku 2012 Biblioteka wydała kolejny, czwarty tom kolekcji ursynowskiej „Dziennik z lat 1820-1828, nagrała w postaci audiobooka tekst jednej z mów sejmowych w interpretacji G. Damięckiego i udostępniła na stronie swojej internetowej.

Działania naukowe, edytorskie i edukacyjne związane z patronem biblioteki stanowią niewielką część kompleksowo planowanych wydarzeń promujących czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych. Najwięcej imprez dedykowanych jest najmłodszym: warsztaty czytelniczo-plastyczne, zabawy literackie, animacje literackie, lekcje biblioteczne, spektakle teatralne oparte na tekstach bajek. W ramach cyklu Szkoła Super Babci i Super Dziadka prowadzone są warsztaty „Poczytajcie dla wnuków” uczące jak skutecznie zachęcać wnuków do lektury. Dla miłośników literatury kobiecej organizowane są spotkania w cyklu „Szpilki w klubie”, w serii „Kuchnia i literatura” prezentują się autorzy popularnych książek o kuchni i ogrodzie. Prezentacja twórczości ursynowskich poetów, koncerty , spotkania autorskie w „Saloniku o zmierzchu”, wykłady w cyklu „Wieczory czwartkowe”, spotkania na różne tematy w cyklu „Uniwersytet bez granic” potwierdzają różnorodność i bogactwo oferty kulturalnej Ursynoteki.

III nagroda
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach wraz z dwudziestoma filiami organizowała różnorodne imprezy dla wszystkich grup wiekowych, najwięcej dla najmłodszych dzieci, dla młodzieży, dorosłych, większość samodzielnie, ale też liczne były przykłady współpracy z innymi gliwickimi instytucjami. Od 1995 r. Biblioteka organizuje co dwa lata Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Przy bibliotece działają cztery Dyskusyjne Kluby Książki mające własne nazwy jak Stowarzyszenie Książkoholików czy Libronauci. Biblioteka prowadzi trzy blogi dla dzieci i młodzieży poświęcone literaturze.

Dla czytelników niewidomych i niedowidzących oferowany jest program aktywnego korzystania z biblioteki i jej zbiorów, dla nich jest także przeznaczony VIII Miejski Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej. Gliwicka biblioteka zorganizowała ponad 50 różnych konkursów, jak XIII Międzyszkolny Turniej Literacki, zabawy konkursowe „Tropem książkowych detektywów” (dla dorosłych i dzieci), czterokrotnie zapraszała czytelników na „Noc w Bibliotece”, zorganizowała cykl imprez poświęconych J. Korczakowi, „Tydzień Zakazanych Książek” ukazujący wolność słowa w ujęciu historycznym, „Tydzień E-Książki”, obchodziła z dziećmi Urodziny Kubusia Puchatka i Światowy Dzień Pluszowego Misia, na Rodzinnym Pikniku Seniora miała odrębne stoisko Kącik Dobrej Książki promujące bibliotekę i czytanie książek. Spotkania autorskie, spektakle teatralne, wystawy, lekcje biblioteczne, wakacje w bibliotece, głośne czytanie dzieciom to przykłady wszechstronnych działań Biblioteki popularyzujących książki i czytelnictwo.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP