Historyczne wędrówki z biblioteką 2013

 

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: „Historyczne wędrówki z biblioteką” w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca), dr Barbara Budyńska, dr Anna Grzecznowska, Elżbieta Stefańczyk i Małgorzata Woźniak (sekretarz) przyznało nagrody następującym bibliotekom:

 

I miejsce

Archiwum i Biblioteka OO Karmelitów na Piasku we współpracy z Polskim Towarzystwem Kaligraficznym oraz Szkołą Kaligrafii i Iluminacji i Dziedzin Pokrewnych za warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Z Kells do Krakowa”

W siedzibie Klasztoru, w dniach 22-26 kwietnia obył się cykl lekcji, warsztatów i pokazów poświęconych historii książki i zbiorów klasztornych, kaligrafii i iluminatorstwa. Pod opieką mistrzów uczniowie i dorośli przygotowali ozdobne inicjały i drukowali karty na prasie z epoki Gutenberga. Tytuł warsztatów nawiązuje do jednej z najpiękniejszych ksiąg rękopiśmiennych w zbiorach krakowskich

II miejsce

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie za obchody 70 rocznicy Batalionu AK „Zośka”, współorganizowane przez Społeczny Komitet Opieki na Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” i Jednostkę Wojskową Komandosów, spadkobierczynię tradycji Batalionu „Zośka”.

W obchodach wzięli udział weterani, wojsko, instytucje i organizacje społeczne, harcerze, mieszkańcy Warszawy. Oprócz akademii okolicznościowej uświetnionej koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, CBW zorganizowała piknik militarno-historyczny dla młodzieży oraz dwie wystawy prezentujące prywatne zbiory poświęcone historii Batalionu „Zośka” i jej bohaterom.

III miejsce ex aequo

Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku za „Dni patrona szkoły Jana III Sobieskiego”.

Głównym wydarzeniem Obchodów był „Wielki Turniej Królewski”, na którym były organizowane m.in. konkursy plastyczne, literackie na najciekawsze przemówienie Jana III, rozgrywki sportowe, turnieje, zajęcia edukacyjne, zabawy, czy wystawa „Ciekawy świata czyli zainteresowania i pasje króla Jana”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju za imprezy plenerowe w ramach wakacji w bibliotece pt „Ścieżkami Parku Zdrojowego z Rycerzem Jastrzębiem”.

Młodzi czytelnicy i mieszkańcy Jastrzębia wzięli udział w licznych grach warsztatach, prelekcjach ukazujących średniowieczna historię miasta, mogli obejrzeć kramy dawnych rzemieślników bądź postrzelać z łuku.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP