Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2019

Regulamin konkursu na plakat promujący program Tydzień Bibliotek 2019

 

1. Informacje o Konkursie

Konkurs służy wybraniu najciekawszego projektu plakatu promującego ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Tydzień Bibliotek.

Program Tydzień Bibliotek jest realizowany każdego roku w całym kraju przez wszystkie rodzaje bibliotek od 8 do 15 maja. Plakat obecny w bibliotekach realizujących program Tydzień Bibliotek powinien w sposób atrakcyjny spopularyzować majowe Święto Bibliotekarzy i Bibliotek.

Celem programu Tydzień Bibliotek jest:

  • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
  • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
  • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
  • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji.

Hasłem programu Tydzień Bibliotek 2019 jest :   #biblioteka

Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.

2. Cel Konkursu

        Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego w oryginalny sposób Tydzień Bibliotek.

3. Organizator Konkursu

        Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

     tel. 22 608-28-24; e-mail biuro@sbp.pl.

4. Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich.

5. Nagrody

Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:

  • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu.

6. Warunki uczestnictwa

         6.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie projektu do redakcji portalu sbp.pl na adres redakcja.portal@sbp.pl wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia w formie skanu (załącznik nr 1) w terminie do 24 lutego 2019 roku włącznie.

        6.2. Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie plakatu w celach promocyjnych.

        6.3. Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.

        6.4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 projekty.

7. Wybór zwycięzcy Konkursu i ogłoszenie wyników

      7.1. Wyboru zwycięskiego plakatu dokonuje Jury powołane przez przewodniczącą SBP. 

      7.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 8 marca 2019 r.

      7.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.sbp.pl, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej.

8. Warunki techniczne projektów

         8.1. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:

  • nazwę programu: XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  • czas trwania programu: 8-15 maja 2019
  • hasło programu na 2019 rok „ #biblioteka”
  • biały, poziomy pasek wysokości 3 cm i szerokości nadesłanej pracy, umieszczony na dole grafiki. Przeznaczony jest do umieszczenia logotypów organizatora, informacji o patronatach i innych. Prosimy także autorów o nie umieszczanie logotypów na pracach konkursowych.

        8.2. Projekty plakatów należy przesyłać w wersji pomniejszonej w jednym z wybranych formatów: JPG, PNG, GIF, maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

        8.3. Docelowa wielkość plakatu do druku, to 70x50 cm. Laureat konkursu zostanie poproszony o nadesłanie projektu w takich rozmiarach, w rozdzielczości min. 300 dpi.

        8.4. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska autora, adresu, telefonu, e-maila oraz nazwy i adresu miejsca pracy/adresu kontaktowego.

 9. Zobowiązania końcowe

          9.1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

         9.2. Użyte materiały graficzne muszą umożliwiać sprzedaż plakatu.

         9.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

         9.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

 10. Kontakt

            Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura ZG SBP. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Joanna Filimonow tel. 22 608-28-25, j.filimonow@sbp.pl

  

Załącznik: formularz zgłoszenia:

 

Warszawa, 21 stycznia 2019 r.

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP