Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2020

Regulamin konkursu na plakat promujący program Tydzień Bibliotek 2020

1. Informacje o Konkursie

Konkurs służy wybraniu najciekawszego projektu plakatu promującego ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Tydzień Bibliotek. Program Tydzień Bibliotek jest realizowany każdego roku w całym kraju przez wszystkie rodzaje bibliotek od 8 do 15 maja. Plakat obecny w bibliotekach realizujących program Tydzień Bibliotek powinien w sposób atrakcyjny spopularyzować majowe Święto Bibliotekarzy i Bibliotek.

Celem programu Tydzień Bibliotek jest:

  • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
  • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
  • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
  • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji.

Hasłem programu Tydzień Bibliotek 2020 jest: Zasmakuj w bibliotece

Marka współczesnej biblioteki jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Przekonuje czytelników, że książką warto się delektować, by każdy z nich znalazł w bibliotece źródła realizacji swoich zainteresowań i pasji.

2. Cel Konkursu

Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego w oryginalny sposób Tydzień Bibliotek.

3. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 608-28-27; e-mail biuro@sbp.pl.

4. Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich.

5. Nagrody

Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:

a) nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło

b) druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu.

6.. Warunki uczestnictwa

6.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie projektu do redakcji portalu sbp.pl na adres redakcja.portal@sbp.pl wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia w formie skanu (załącznik nr 1) w terminie do 25 lutego 2020 roku włącznie.

6.2. Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie plakatu w celach promocyjnych.

6.3. Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.

6.4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 projekty.

7. Wybór zwycięzcy Konkursu i ogłoszenie wyników

7.1. Wyboru zwycięskiego plakatu dokonuje Jury powołane przez przewodniczącą SBP.

7.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 10 marca 2020 r.

7.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.sbp.pl, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej

8. Warunki techniczne projektów

8.1. Projekt plakatu powinien zawierać

następujące treści:

  • XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  • 8-15 maja 2020
  • „Zasmakuj w bibliotece”

biały, poziomy pasek wysokości 3 cm i szerokości nadesłanej pracy, umieszczony na dole grafiki. Przeznaczony jest do umieszczenia logotypów organizatora, informacji o patronatach i innych. Prosimy także autorów o nie umieszczanie logotypów na pracach konkursowych.

8.2. Projekty plakatów należy przesyłać w wersji pomniejszonej w jednym z wybranych formatów: JPG, PNG, GIF, maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

8.3. Docelowa wielkość plakatu do druku, to 70x50 cm. Laureat konkursu zostanie poproszony o nadesłanie projektu w takich rozmiarach, w rozdzielczości min. 300 dpi.

8.4. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska autora, adresu, telefonu, e-maila oraz nazwy i adresu miejsca pracy/adresu kontaktowego (załącznik nr 1)

9. Zobowiązania końcowe

9.1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

9.2. Użyte materiały graficzne muszą umożliwiać sprzedaż plakatu.

9.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

9.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

10. Kontakt

Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura ZG SBP. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Joanna Filimonow tel. 22 608-28-25, redakcja.portal@sbp.pl.

Załącznik nr 1: formularz zgłoszenia

 

Warszawa, 20 stycznia 2020 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP