Bibliotekarz Roku 2020

Regulamin Konkursu Bibliotekarz Roku 2020 (PDF)

Aneks do Regulaminu Konkursu - Harmonogram działań w 2021 r. (PDF)


Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia kandydata (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 2 - Oświadczenie kandydata (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 3 - Protokół z posiedzenia Kapituły (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 4 - Ranking członka Kapituły Okręgu (.docx - wersja edytowalna)

Załącznik 5 - Protokół z ustalenia okręgowego rankingu finalistów Konkursu Bibliotekarz Roku 2020  (.doc - wersja edytowalna)


 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP