Bibliotekarz Roku 2022

Regulamin Konkursu Bibliotekarz Roku 2022 (plik .pdf)

Aneks do Regulaminu Konkursu – Harmonogram działań w 2023 r. (plik .pdf)

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia kandydata (plik .doc)

Załącznik 2 – Oświadczenie kandydata (plik .doc)

Załącznik 3 – Protokół z posiedzenia Kapituły (plik .doc)

Załącznik 4 – Ranking członka Kapituły Okręgu (plik .docx)

Załącznik 5 – Protokół z ustalenia okręgowego rankingu finalistów Konkursu Bibliotekarz Roku 2022 (plik .doc)

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP