Zarząd Główny SBP obserwuje od lat pracę okręgów i oddziałów Stowarzyszenia nad honorowaniem tytułem „Bibliotekarza Roku” cenionych koleżanek i kolegów bibliotekarzy. Rozwijając tę ideę pragniemy, we współpracy ze strukturami SBP, zorganizować ogólnopolski konkurs "Bibliotekarz Roku" zmierzający do wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego w kraju bibliotekarza. więcej
Zarząd Główny SBP ogłasza hasło przyszłorocznego Tygodnia Bibliotek: Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę. więcej
Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2010 rozstrzygnięty!Jury po przejrzeniu wszystkich prac i dyskusji nad trafnością przekazu graficznego oraz poziomu wykonania postanowiło przyznać nagrodę i skierować do realizacji projekt nadesłany przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, autorstwa Tomasza Ryszczyńskiego więcej
Laureatami konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "Tydzień Bibliotek 2010" zostali: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej więcej
Spis przyznanych Nagród Naukowych SBP im. Adama Łysakowskiego za lata 1983-2009 więcej
Spis laureatów konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej za lata 1994-2010 więcej
Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009         19.08.2010
Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tworzenie warunków do rozwoju bibliotek i umacniania ich roli w edukacji kulturalnej. więcej
Nasza akcja popularyzacji książki i czytelnictwa TYDZIEŃ BIBLIOTEK cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem środowiska bibliotekarskiego, czego potwierdzeniem jest jej włączenie do przedsięwzięć promowanych wspólnie przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców. Dlatego ogłaszamy kolejną, szóstą jej edycję, która odbędzie się w dn. 8-15 maja 2009 r. więcej
Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008         04.08.2010
Jest to druga edycja konkursu organizowanego przez Polską Izbę Książki. Po raz pierwszy jego realizację powierzono SBP. więcej
    
    
Zachodniopomorski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Dyrekcją Książnicy Pomorskiej w Szczecinie organizuje od 2013 roku cykl konferencji pod tytułem Ludzie książki Pomorza Zachodniego. Konferencje odbywają się corocznie w maju w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Cykl jest poświęcony upamiętnieniu osób uczestniczących w produkcji, obrocie i upowszechnianiu książek i czasopism, w działaniach promujących czytelnictwo i rozwój bibliotek na Pomorzu Zachodnim: wydawców, bibliotekarzy, antykwariuszy, bibliofilów, archiwistów. Tegoroczna konferencja odbędzie się 14 maja 2015 roku w Sali im. Prof. Henryka Markiewicza w godz. 10.00 – 15.00 więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP