Barbara Kuprel

st. kustosz, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteki Publicznej w Mońkach,
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
z uprawnieniami pedagogicznymi,
34 lata pracy w bibliotece

Bibliotekarz Roku Województwa Podlaskiego 2010

Zarządzanie biblioteką
Pod kierownictwem B. Kuprel Moniecki Oddział dla Dzieci i Młodzieży stał się prężną placówką oferującą swoim czytelnikom różnorodne zajęcia edukacyjne. Odbywają się one w czytelni Oddziału, która dzięki pomysłom aranżacyjnym kandydatki przekształcona została w wielofunkcyjne miejsce umożliwiające takie działania.

Zajęcia adresowane są do wszystkich grup wiekowych, także do najmłodszych. Oddział jako jeden z pierwszych w regionie zaczął propagować czytelnictwo wśród nich. Początkowo zapisywano dzieci od lat 3.Obecnie nie stosuje się już żadnych ograniczeń wiekowych.

B. Kuprel kładzie duży nacisk na współpracę z rodzicami młodych czytelników i organizuje imprezy dla dzieci z udziałem osób dorosłych. Są to najczęściej spotkania o charakterze cyklicznym.

Obsługa użytkowników
W 2010 r. B. Kuprel przeprowadziła 27 lekcji bibliotecznych, zorganizowała 2 spotkania autorskie, 3 przedstawienia, 9 konkursów oraz 9 wystaw. Ponadto poprowadziła 50 imprez bibliotecznych (w tym spotkania cykliczne: „Żyj z pasją”, ”Podróż do Krainy Baśni”, „Sybir a nasze losy”, czy zajęcia tematyczne „Mońki, moje miasto”, „Chopin też był dzieckiem”, „Maria Konopnicka” , „Zły humorek”, „Adam Mickiewicz – życie i twórczość”, „Hans Christian Andersen szuka szczęścia”, „Kubuś Puchatek”). Oddział był też miejscem cotygodniowych spotkań 15 osobowej grupy dzieci nieobjętych opieką przedszkolną (łącznie zorganizowano 47 takich zajęć).
W pracy z czytelnikiem dziecięcym chętnie stosuje nowe technologie i propaguje to w swoich publikacjach. Jej autorskie prezentacje multimedialne stanowią integralną część wielu imprez.

Promocja biblioteki
B. Kuprel samodzielnie stworzyła i prowadzi stronę internetową Oddziału. Do działań promocyjnych wykorzystuje także tradycyjne środki. W 2010 r. opracowała i wydrukowała 3 gazetki, 94 plakaty i 250 zaproszeń na organizowane spotkania. Promocji Oddziału służy też ożywiona współpraca z 15 instytucjami kultury i oświaty działającymi na terenie miasta i gminy.

Szkolenia
B. Kuprel uczestniczyła we wszystkich szkoleniach zawodowych w związku z udziałem biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek. W grudniu 2010 r. prowadziła warsztaty pod nazwą „Gipsowe wyroby artystyczne” dla bibliotekarzy z powiatu monieckiego. Była prelegentką na trzech wojewódzkich konferencjach bibliotekarskich oraz na międzynarodowym kongresie naukowym ISKO w 2009 r.

Publikacje
0d 1997 r. systematycznie publikuje przede wszystkim w lokalnych czasopismach fachowych, takich jak: „Bibliotekarz Podlaski”, „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego” (w sumie ok. 30 artykułów, wśród nich artykuł polecany jako lektura uzupełniająca na studiach: Wykorzystanie Internetu w pracy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. [W]: Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Od teorii do praktyki. Poradnik. Warszawa, 2009, s. 30 - 44.)
Jest autorką wielu scenariuszy lekcji bibliotecznych i tematycznych.

Cechy osobowościowe
Osoba kreatywna, zaangażowana, a jednoczenie systematyczna. Doskonały organizator ze zmysłem reżyserskim. Ma duże uzdolnienia plastyczne, poczucie estetyki i wyobraźnię przestrzenną. Cechuje Ją profesjonalizm, ambicja zawodowa, gotowość ciągłego uczenia się i silna wola.