Kontakt:
Małgorzata Dargiel-Kowalska
tel. 22 608 28 27,
email:
m.dargiel-kowalska@sbp.pl
biuro@sbp.pl

Nowi Członkowie Honorowi SBP

Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nadał Uchwalą z dnia 21 października 2017 r. godność Członka Honorowego SBP następującym osobom:

1. Marii Teresie Bochan z Okręgu SBP w Poznaniu

2. Marii Brykczyńskiej z Okręgu SBP w Warszawie

3. dr Katarzynie Janczewskiej-Sołomko z Okręgu SBP w Warszawie

4. dr Danucie Koniecznej z Okręgu SBP w Olsztynie

5. Elżbiecie Stefańczyk z Okręgu SBP w Warszawie

6. prof. Jackowi Wojciechowskiemu z Okręgu SBP w Krakowie