Dokumenty

REGULAMINY KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

[ Projekty ]

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SBP

Regulamin Zarządu Głównego SBP

Regulamin Komisji Statutowej KZD

Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków KZD

Regulamin Komisji Wyborczej KZD

Regulamin Komisji Skrutacyjnej KZD

Regulamin Komisji Mandatowej KZD

Regulamin Krajowego Zjazdu Delegatów

INNE DOKUMENTY

[ Projekty ]

Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2021–2029

Program działalności SBP na lata 2021–2025