Program Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, Warszawa 2022

PIĄTEK
3 czerwca 2022 r.

pierwszy dzień obrad

godz. 15.00

Uroczyste otwarcie Zjazdu

 • Wprowadzenie sztandaru, powitanie uczestników i gości
 • Wspomnienie zmarłych członków SBP
 • Upamiętnienie śp. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej
 • Wręczenie odznaczeń
 • Wystąpienie ustępującego przewodniczącego SBP
 • Wystąpienia gości

godz. 16.30-16.45

Przerwa kawowa

godz. 16.45

 • Wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego, sekretarza, 3 członków
 • Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad Zjazdu oraz regulaminów komisji zjazdowych
 • Wybór komisji zjazdowych:
  • Komisja Mandatowa
  • Komisja Wyborcza
  • Komisja Skrutacyjna
  • Komisja Uchwał i Wniosków
  • Komisja Statutowa
 • Sprawozdania za kadencję 2017-2021 z działalności:
  • Zarządu Głównego SBP | Pobierz plik .pdf
  • ogniw terenowych SBP
  • sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP
  • skarbnika
  • Głównego Sądu Koleżeńskiego
  • Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP
 • Wybory przewodniczącego SBP

godz. 18.45-19.00

Przerwa kawowa

godz. 19.00

 • Wybór członków:
  • Zarządu Głównego SBP
  • Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Dyskusja, ogłoszenie wyników wyborów

godz. 20.00

Kolacja

SOBOTA
4 czerwca 2022 r.

drugi dzień obrad

godz. 9.00

 • Nadanie godności Członka Honorowego SBP
 • Wystąpienie przewodniczącego Komisji Statutowej
 • Uchwalenie zmian w Statucie SBP
 • Przedstawienie projektu Strategia SBP na lata 2021-2029
 • Przedstawienie projektu Program działania SBP na lata 2021-2025
 • Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wniosków i Postulatów
 • Dyskusja
 • Przyjęcie dokumentów:
  • Strategia SBP na lata 2021-2029
  • Program działania SBP na lata 2021-2025

godz. 11.15-11.30

Przerwa kawowa

godz. 11.30

 • Uchwalenie Regulaminów działania:
  • Zarządu Głównego SBP
  • Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych
 • Wystąpienie przewodniczącego SBP powołanego na kadencję 2021-2025
 • Zamknięcie obrad Zjazdu

godz. 13.30

Obiad