1. dr Renata Aleksandrowicz, IINiB UWr
 2. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, KIiB UŁ
 3. dr Agnieszka Chamera-Nowak, WDIB UW
 4. dr hab. Aneta Firlej-Buzon, IINiB UWr
 5. dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, IINiB UMK
 6. dr hab. Małgorzata Góralska, IINiB UWr
 7. dr hab. Anita Has-Tokarz, IINiB UMCS
 8. dr Lidia Ippoldt, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
 9. dr Adam Jachimczyk, IDiI UJK
 10. dr hab. Małgorzata Kisilowska, WDIB UW
 11. dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa, INoI UP
 12. dr Danuta Konieczna
 13. dr Sebastian Dawid Kotuła, IINiB UMCS
 14. dr hab. Tomasz Kruszewski, IINiB UMK
 15. dr hab. prof. UAM Piotr Nowak, IJ UAM
 16. dr Mikołaj Ochmański, WDIB UW
 17. dr Jarosław Pacek, IB BN
 18. dr Renata Piotrowska, IINiB UWr
 19. dr Arkadiusz Pulikowski, IBiIN UŚ
 20. dr Marcin Roszkowski, WDIB UW
 21. dr hab. Remigiusz Sapa, IINiB UJ
 22. prof. Snunith Shoham, Bar Ilan University, Israel
 23. doc. Aleksander Sielicki, Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja
 24. dr Andrzej Skrzypczak
 25. dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał, IPS APS
 26. prof. Katalin Varga, National Educational Library and Museum, Hungary
 27. dr Grażyna Walczewska-Klimczak, IKiCz BN
 28. dr Agata Walczak-Niewiadomska, KIiB UŁ
 29. dr Zuza Wiorogórska, WDIB UW
 30. dr hab. prof. UG Maja Wojciechowska, IFP UG
 31. prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, IINiB UMK
 1. dr Renata Aleksandrowicz, IINiB UWr
 2. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, KIiB UŁ
 3. dr Agnieszka Chamera-Nowak, WDIB UW
 4. dr hab. Aneta Firlej-Buzon, IINiB UWr
 5. dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, IINiB UMK
 6. dr hab. Małgorzata Góralska, IINiB UWr
 7. dr hab. Anita Has-Tokarz, IINiB UMCS
 8. dr Lidia Ippoldt, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
 9. dr Adam Jachimczyk, IDiI UJK
 10. dr hab. Małgorzata Kisilowska, WDIB UW
 11. dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa, INoI UP
 12. dr Danuta Konieczna
 13. dr Sebastian Dawid Kotuła, IINiB UMCS
 14. dr hab. Tomasz Kruszewski, IINiB UMK
 15. dr hab. prof. UAM Piotr Nowak, IJ UAM
 16. dr Mikołaj Ochmański, WDIB UW
 17. dr Jarosław Pacek, IB BN
 18. dr Renata Piotrowska, IINiB UWr
 19. dr Arkadiusz Pulikowski, IBiIN UŚ
 20. dr Marcin Roszkowski, WDIB UW
 21. dr hab. Remigiusz Sapa, IINiB UJ
 22. prof. Snunith Shoham, Bar Ilan University, Israel
 23. doc. Aleksander Sielicki, Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja
 24. dr Andrzej Skrzypczak
 25. dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał, IPS APS
 26. prof. Katalin Varga, National Educational Library and Museum, Hungary
 27. dr Grażyna Walczewska-Klimczak, IKiCz BN
 28. dr Agata Walczak-Niewiadomska, KIiB UŁ
 29. dr Zuza Wiorogórska, WDIB UW
 30. dr hab. prof. UG Maja Wojciechowska, IFP UG
 31. prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, IINiB UMK
22.04.2013
07.03.2013
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP