Struktura i dane adresowe okręgu kujawsko-pomorskiego

Okręg w Toruniu
Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 45 64
e-mail: kujawsko-pomorski@sbp.pl

Przewodnicząca: Jolanta Szewczak 
e-mail: jsz@umk.pl


Oddział w Bydgoszczy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Długa 39, 85-040 Bydgoszcz
tel. 52 33 99 224, 512 319 099
e-mail: Danuta.Kaczmarek@wimbp.bydgoszcz.pl

Przewodnicząca: Danuta Kaczmarek


Oddział w Toruniu
Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 652 90 82
e-mail: k.rapior-murawska@ksiaznica.torun.pl 

Przewodnicząca: Katarzyna Rapior-Murawska


Oddział we Włocławku
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek
tel. 54 231 55 50
e-mail: mbpinstruktor@wp.pl 

Przewodnicząca: Anna Rachut

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP