Struktura i dane adresowe okręgu kujawsko-pomorskiego

Data dodania: 23.03.2011

Opiekun okręgu z ramienia Zarządu Głównego SBP:
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

Okręg w Toruniu
Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42
e-mail: kujawsko-pomorski@sbp.pl

Przewodniczący: Szymon Kiełpiński
e-mail: s.kielpinski@ksiaznica.torun.pl


Oddział w Bydgoszczy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Długa 39, 85-040 Bydgoszcz
tel. 52 323 80 08, 328 73 90
e-mail: Danuta.Kaczmarek@wimbp.bydgoszcz.pl

Przewodnicząca: Danuta Kaczmarek


Oddział w Toruniu
Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42
e-mail: katarzyna_murawska@wp.pl

Przewodnicząca: Katarzyna Rapior-Murawska


Oddział we Włocławku
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek
tel. 54 231 55 50, fax 231 55 94;
e-mail: tor@wp.pl

Przewodnicząca: Anna Rachut

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: