Struktura i dane adresowe okręgu łódzkiego

Okręg w Łodzi
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego 
ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
e-mail: okreglodzsbp@gmail.com 

Przewodnicząca: Joanna Szymczak-Ryczel


Oddział w Łodzi
Biblioteka Miejska w Łodzi
al. T. Kościuszki 48, 90-427 Łódź
tel. 42 231 59 49
e-mail: dorota.tarnowska@biblioteka.lodz.pl

Przewodnicząca: Dorota Tarnowska 


Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Przewodnicząca: Joanna Skowrońska

e-mail: asia.skowronska@gmail.com


Oddział w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz
 

Przewodnicząca: Robert Sobieraj
e-mail: rsobieraj@pbp.sieradz.pl 


Oddział w Skierniewicach
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mszczonowska 43 a, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 69 69   
tel./fax. 46 833 66 97
e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl

Przewodniczący: Andrzej Czapnik
e-mail: biblioteka@nieborow.pl

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP