Struktura i dane adresowe okręgu lubelskiego

Opiekun z ramienia Zarządu Głównego SBP:

Okręg w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
tel. 81 532 59 46, 528 74 21; fax 81 532 39 47
e-mail: lubelski@sbp.pl

Przewodnicząca: Małgorzata Pieczykolan
e-mail: mpieczyk@hieronim.wbp.lublin.pl

Serwis Okręgu SBP


Oddział w Białej Podlaskiej
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 61 11; fax 83 343 46 72

Przewodnicząca: Emilia Tranda-Andrusiuk


Oddział w Chełmie
Chełmska Biblioteka Publiczna
ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
tel. 82 563 31 71

Przewodnicząca: Urszula Ogrodniczuk
adres kontaktowy: MBP Filia nr 2, ul. Zachodnia 31, 22-100 Chełm


Oddział w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
tel. 81 532 59 46, fax. 532 39 47
e-mail: dzim.lublin@wp.pl

Przewodniczący: Grzegorz Winnicki


Oddział w Zamościu
Książnica Zamojska
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość
tel./fax. 84 638 58 72, 627 11 54
e-mail: pimbpinstr@wp.pl

Przewodnicząca: Danuta Zwolińska

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: