Struktura i dane adresowe okręgu małopolskiego

Okręg w Krakowie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
31-124 Kraków
Przewodniczący: Jerzy Woźniakiewicz
e-mail: malopolskisbp@gmail.com
 
 
Oddział w Bochni
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia
Przewodnicząca: Dorota Rzepka
e-mail: dyrektor@biblioteka-bochnia.pl
 
 
Oddział w Krakowie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
31-124 Kraków
Przewodniczący: Monika Curyło
e-mail: monika.curylo@uj.edu.pl
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP