Struktura i dane adresowe okręgu opolskiego

Okręg w Opolu

ul. Minorytów 4, 45-017 Opole
e-mail: opolski@sbp.pl
NIP 754 288 52 86
Konto PKO BP SA I Oddział Opole
26 1020 3668 0000 5702 0129 2945

Facebook Okręgu Opolskiego SBP

Przewodnicząca - Katarzyna Pawluk
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 302
e-mail: katarzyna.pawluk@mbp.opole.pl

Wiceprzewodnicząca - Karina Fedynyszyn
(Biblioteka Politechniki Opolskiej)
e-mial: k.fedynyszyn@po.edu.pl
tel. 77 449 8696

Skarbnik - Violetta Łabędzka
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 40 66 442

Sekretarz - Magdalena Najbar
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 301
e-mail opolski@sbp.pl

Członek – Barbara Giedroić
Członek – Katarzyna Mazur-Kulesza

Sąd Koleżeński Okręgu Opolskiego
Przewodnicząca – Barbara Giedroić
Członek – Agnieszka Dąbrowska
Członek – Jolanta Zakrawacz

Komisja Rewizyjna Okręgu Opolskiego

Przewodnicząca - Mariola Urbaniak
Członek – Marcin Duda
Członek – Katarzyna Hermasz
Członek – Elżbieta Kampa


Koło Miejskie SBP w Opolu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 18, 45-081 Opole

Przewodnicząca:  Katarzyna Hermasz
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 40 66 448, e-mail: k.hermasz@wbp.opole.pl
Sekretarz - Izabela  Stachowicz-Okoń (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
Skarbnik: Karina Fedynyszyn (Biblioteka Politechniki Opolskiej)


Koło Bibliotekarzy Seniorów
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole

Przewodnicząca/ Opiekun - Elżbieta Kampa
Sekretarz - Joanna  Czarkowska - Pasierbińska
Skarbnik - Agnieszka Dąbrowska
Członek – Alicja Tomalska


Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 48 237 42
e-mail: mediateka@mbpkk.pl

Przewodnicząca -  Magdalena Walczyk
Sekretarz - Grażyna Zielińska
Skarbnik - Łucja Kasperska


Koło SBP w Namysłowie
NOK Publiczna Biblioteka, ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 Namysłów
tel. 77 41014 87
e-mail: biblioteka@nok-namyslow.pl

Przewodnicząca - Agnieszka Klimas
Sekretarz - Anita Jankowska
Skarbnik - Violetta Rychlik


Koło SBP w Nysie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 27 56
e-mail: instruktor@migbp.nysa.pl

Przewodnicząca - Krystyna Tobiasz
Sekretarz - Katarzyna Szober
Skarbnik – Agnieszka Muszyńska


Koło SBP w Strzelcach Opolskich
Miejska i Gminna Biblioteka SOK
Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 424 05 16
e-mail: r.kozica@sok.strzelceopolskie.pl

Przewodnicząca - Renata Kozica
Sekretarz - Magdalena Suchocka
Skarbnik - Grażyna Waz

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP