Struktura i dane adresowe okręgu opolskiego

Opiekun z ramienia Zarządu Głównego SBP:

Adres kontaktowy
ul. Minorytów 4, 45-017 Opole
e-mail: opolski@sbp.pl
NIP 754 288 52 86
Konto PKO BP SA I Oddział Opole
26 1020 3668 0000 5702 0129 2945

Zarząd Okręgu Opolskiego SBP (skład osobowy na lata 2017-2021):
Przewodnicząca: Katarzyna Pawluk
MBP w Opolu, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole
tel. 77 454 80 30 w. 302
e-mail: katarzyna.pawluk@mbp.opole.pl

Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Kampa
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 420

Wiceprzewodnicząca: Jadwiga Kotulska
(Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii UO)
tel. 77 452 74 63

Skarbnik: Violetta Łabędzka
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 40 66 442

Sekretarz: Joanna Raczyńska-Parys
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 408
e-mail joanna.parys@mbp.opole.pl
e-mail opolski@sbp.pl

Członkowie: Alicja Biesaga (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie); Agnieszka Dąbrowska (Senior); Joanna Kanin(Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie); Jolanta Madej (Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego); 


Sąd Koleżeński Okręgu Opolskiego: Przewodnicząca - Wanda Matwiejczuk (Senior); Anna Lisińska-Tokarska (Senior); Alicja Tomalska (Senior); 

Komisja Rewizyjna Okręgu Opolskiego: Przewodnicząca - Mariola Urbaniak (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu); tel. 77 454 80 30 w. 400; Zastępca: Katarzyna Mazur-Kulesza (Muzeum Uniwersytetu Opolskiego); Katarzyna Kurko (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu); Małgorzata Sander (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)


Koło Miejskie SBP w Opolu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 18, 45-081 Opole
tel. 77 45 40 223 fax. 77 45 454 16
e-mail udost@wbp.opole.pl
Przewodnicząca:  Katarzyna Hermasz (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu); tel. 77 40 66 448, e-mail: k.hermasz@wbp.opole.pl
Sekretarz: Mariola Urbaniak (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
Skarbnik: Barbara Giedrojć (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)

Koło Bibliotekarzy Seniorów
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole
Przewodnicząca: Alicja Tomalska
Sekretarz: Antonina Solka
Skarbnik: Agnieszka Dąbrowska

Koło Bibliotek Naukowych w Opolu
ul. Katowicka 89, 45-081 Opole
tel. 77 452 74 63
e-mail kotulskaj@uni.opole.pl
Przewodnicząca: Jadwiga Kotulska
(Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii UO)
Sekretarz: Karina Fedynyszyn (Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej)
Skarbnik: Dorota Wierzbicka-Próchniak (Bibliotek Główna Uniwersytetu Opolskiego)

Koło SBP w Grodkowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 1, 49-200 Grodków
tel./fax. 77 41 554 28
e-mail: bibliotekagrodkow@o2.pl
Przewodnicząca: Alicja Biesaga
Sekretarz: Anna Bogucka
Skarbnik: Maria Jakubów

Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 48 237 42
e-mail: kawiarenka@mbpkk.pl
Przewodnicząca: Magdalena Walczyk
Sekretarz: Grażyna Zielińska
Skarbnik: Łucja Kasperska

Koło SBP w Namysłowie
Publiczna Biblioteka, ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 Namysłów
tel. 77 41014 87, fax. 77 410 12 11
e-mail: bibliotekanamyslow@op.pl
Przewodnicząca: Teresa Hruby
Wiceprzewodnicząca: Wioletta Korytko
Sekretarz:Edyta Matkowska
Skarbnik: Agnieszka Klimas

Koło SBP w Nysie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 27 56
e-mail: instruktor@migbp.nysa.pl
Przewodnicząca: Krystyna Tobiasz
Sekretarz: Katarzyna Szober
Skarbnik: Ewa Janocha

Koło SBP w Strzelcach Opolskich
Pl. Żeromskiego 7,47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 424 05 16
e-mail: r.kozica@sok.strzelceopolskie.pl
Przewodnicząca: Renata Kozica
Sekretarz: Magdalena Suchocka
Skarbnik: Regina Skowronek


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP