Struktura i dane adresowe okręgu opolskiego

Opiekun z ramienia Zarządu Głównego SBP:

Adres kontaktowy
ul. Minorytów 4
45-017 Opole
e-mail: opolski@sbp.pl

NIP 754 288 52 86
Konto PKO BP SA I Oddział Opole
26 1020 3668 0000 5702 0129 2945

Zarząd Okręgu Opolskiego SBP (skład osobowy na lata 2009-2013):

Przewodnicząca: Elżbieta Kampa
MBP w Opolu, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole
tel. 77 454 80 30 w. 420
e-mail: elakampa@interia.pl

Wiceprzewodnicząca: Jadwiga Kotulska
(Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii UO)
tel. 77 452 74 63

Wiceprzewodnicząca: Bożena Olszewska-Ratajczak
(Biblioteka PMWSZ w Opolu)
tel. 774423513 ; 774423528

Skarbnik: Grażyna Pałasz
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 402

Sekretarz: Katarzyna Pawluk
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 302
e-mail k.pawluk@mbp-opole.art.pl
e-mail opolski@sbp.pl

Członkowie:
Jolanta Madej (Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego)
Małgorzata Pindera (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
Alicja Tomalska (Senior)
Barbara Tkaczuk (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie)


Oddział SBP w Opolu
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Minorytów 4, 45-017 Opole,
tel. 77 454 80 30; 77 454 80 32
e-mail: info@mbp_opole.art.pl

Przewodnicząca: Danuta Łuczak
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 402

Wiceprzewodnicząca: Barbara Giedrojć
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)

Sekretarz: Joanna Raczyńska-Parys
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 405

Skarbnik: Agnieszka Dąbrowska (Senior)

Członkowie:
Karina Fedynyszyn.( Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO)
Jolanta Madej (Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego)
Bożena Ratajczak-Olszewska (Biblioteka PMWSZ w Opolu)


Sąd Koleżeński Okręgu Opolskiego
Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
Wanda Matwiejczuk (senior)
Antonina Solka (senior)

Komisja Rewizyjna Okręgu Opolskiego
Przewodnicząca: Mariola Urbaniak
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 45 70 826

Maria Szary (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
Karina Fedynyszyn ( Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO)
Violetta Łabędzka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)

Komisja Rewizyjna Oddziału SBP w Opolu
Przewodnicząca: Katarzyna Mazur-Kulesza
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego)
tel. 77 401 61 45
Katarzyna Pawluk (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
Anna Palczak-Czajkowska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)


Koło Miejskie SBP w Opolu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 18, 45-081 Opole
tel. 77 45 40 223 fax. 77 45 454 16
e-mail udost@wbp.opole.pl

Przewodnicząca: Anna Palczak-Czajkowska
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna)
tel. 77 40 66 448

Sekretarz: Barbara Giedrojć (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
Skarbnik: Małgorzata Pindera (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)


Koło Bibliotekarzy Seniorów
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Minorytów 4, 45-017 Opole

Przewodnicząca: Alicja Tomalska
Sekretarz: Antonina Solka
Skarbnik: Agnieszka Dąbrowska


Koło Bibliotek Naukowych w Opolu
ul. Katowicka 89, 45-081 Opole
tel. 77 452 74 63
e-mail kotulskaj@uni.opole.pl

Przewodnicząca: Jadwiga Kotulska
(Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii UO)
tel. 77 452 74 63Sekretarz: Bożena Ratajczak-Olszewska (Biblioteka PMWSZ w Opolu)
Skarbnik: Dorota Wierzbicka-Próchniak (Bibliotek Główna Uniwersytetu Opolskiego)


Koło SBP w Gogolinie
Gminna Biblioteka Publiczna,
ul. Krapkowicka 2, 47-320 Gogolin
tel. 77 46 66 226
e-mail: info@biblioteka-gogolin.pl

Przewodnicząca: Ewa Bury
Sekretarz: Dominika Dąbrowska
Skarbnik: Jolanta Zakrawacz


Koło SBP w Grodkowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
Rynek 1, 49-200 Grodków
tel./fax. 77 41 554 28
e-mail: bibliotekagrodkow@o2.pl

Przewodnicząca: Alicja Biesaga
Sekretarz: Anna Bogucka
Skarbnik: Maria Jakubów


Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu
Miejska Biblioteka Publiczna,
Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 48 237 42
e-mail: gromadzenie1@mbpkk.pl

Przewodnicząca: Grażyna Zielińska
Sekretarz: Dorota Stradomska
Skarbnik: Łucja Kasperska


Koło SBP w Namysłowie
Publiczna Biblioteka
ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 Namysłów
tel. 77 41014 87, fax. 77 410 12 11
e-mail: bibliotekanamyslow@op.pl

Przewodnicząca: Teresa Hruby
Sekretarz: Iwona Jańczyk
Skarbnik: Magdalena Urbaniak


Koło SBP w Nysie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 27 56
e-mail: naukowa@migbp.nysa.pl

Przewodnicząca: Krystyna Tobiasz
Sekretarz: Katarzyna Szober
Skarbnik: Ewa Janocha


Koło SBP w Strzelcach Opolskich
Pl. Żeromskiego 7,47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 461 22 80
e-mail: r.kozica@sok.strzelceopolskie.pl

Przewodnicząca: Renata Kozica
Sekretarz: Renata Pańka
Skarbnik: Regina Skowronek

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: