Struktura i dane adresowe okręgu podlaskiego

Okręg w Białymstoku 
Książnica Podlaska
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, 15-950 Białystok
tel. 85 67-61-450
e-mail: podlaski@sbp.pl

Przewodnicząca: Katarzyna Węcławska
e-mail: katarzyna.weclawska@ksiaznicapodlaska.pl


Oddział SBP w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, 15-097 Białystok
tel. 85 65-32-437
e-mail: f9kp@ksiaznicapodlaska.pl

Przewodnicząca: Barbara Troc


Oddział SBP w Łomży
Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie
ul Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno
tel. 86 278 25 14
e-mail: sbplomza@interia.pl

Przewodnicząca: Marta Uliszewska


Oddział SBP w Suwałkach
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. Emilii Plater 33 A, 16-400 Suwałki
tel./fax: 87 56 56 246
e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl  

Przewodnicząca: Jolanta Gąglewska

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP