Struktura i dane adresowe okręgu pomorskiego

Okręg w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Partyzantów 39/IV, 81-423 Gdynia
tel. 58 622 44 31
e-mail: pomorski@sbp.pl

Adres do korespondencji:
Biblioteka Miejska w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

Przewodniczący: Jacek Prądziński
e-mail: jacek.pradzinski@gmail.com


Oddział w Gdyni
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Partyzantów 30/IV, 81-423 Gdynia
tel. 58 622 44 31
e-mail: kasia.kulesza@gmail.com

Przewodnicząca: Katarzyna Kulesza


Oddział w Słupsku
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk

Przewodnicząca: Danuta Rakowska
e-mail: d.rakowska@mbp.slupsk.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP