Struktura i dane adresowe okręgu pomorskiego

Opiekun Okręgu z ramienia ZG SBP:
Krzysztof Marcinowski

Okręg SBP w Gdyni
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Partyzantów 39/IV, 81-423 Gdynia
tel. 58 622 44 31
e-mail: pomorski@sbp.pl

Przewodnicząca: Małgorzata Kłos
dyrektor@pbw.gda.pl

Serwis Okręgu


Oddział SBP w Gdyni
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Partyzantów 39/IV, 81-423 Gdynia
tel. 58 622 44 31
e-mail: kasia.kulesza@gmail.com

Przewodnicząca: Katarzyna Kulesza


Oddział SBP w Słupsku
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk

Przewodnicząca: Maria Chamier–Gliszczyńska
e-mail: m.chamier-gliszczynska@mbp.slupsk.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: