Struktura i dane adresowe okręgu świętokrzyskiego

Okręg w Kielcach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-303 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 203

Przewodnicząca: Anna Godowska
e-mail: anna.godowska@wbp.kielce.pl


Oddział w Kielcach
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 102

Przewodniczący: Dariusz Kosno
e-mail: oddsbp@wbp.kielce.pl


Oddział w Końskich
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. C. Chlebowskiego
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

tel. 41 372 25 05
e-mail: biuro@biblioteka.konskie.pl

Przewodnicząca: Jolanta Milczarek
e-mail: jolanta.milczarek@biblioteka.konskie.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP