Nasze cele

  1. Integracja pracowników bibliotek niepaństwowych szkół wyższych we Wrocławiu.
  2. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą oraz wsparcie w pracy zawodowej.
  3. Budowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarza.
  4. Działalność na rzecz środowiska lokalnego poprzez organizację i wspieranie akcji promujących czytelnictwo i biblioteki.
  5. Czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP