[Ogłoszenie nieaktualne] Kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej BN

Dodane: 2012-07-11 10:13:56

Biblioteka Narodowa ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej.

Kryteria wyboru kandydata:
- Wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze
- Znajomość uregulowań prawnych z zakresu funkcjonowania bibliotek
- Znajomość współczesnych nurtów nauki o książce, dobra znajomość literatury fachowej, w szczególności
w zakresie bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, kultury informacyjnej
- Doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu kwerend i prac analitycznych, dobra znajomość źródeł informacji w zakresie bibliologii, ze szczególnym uwzględnieniem źrodeł cyfrowych
- Biegła znajomość języka angielskiego
- Biegła obsługa komputera, programów biurowych oraz narzędzi internetowych (aplikacje online typu
Google Docs),
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
- Kierowanie Zakładem Dokumentacji Księgoznawczej (planowanie prac,
organizowanie pracy podległym pracownikom, nadzór nad wykonywaniem zadań,
sprawozdawczość, szkolenie pracowników, prowadzenie spraw kadrowych Zakładu)
- Realizowanie zadań Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej jako centrum wiedzy o książce
- Tworzenie warsztatu naukowego dla potrzeb informacyjnych i dokumentacyjnych
- Organizowanie, planowanie, koordynowanie i prowadzenie pracy nad doborem i opracowaniem materiałów wpływających do Zakładu
- Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy nad Informatorem o bibliotekach i
ośrodkach informacji w Polsce (baza informacyjna)
- Organizowanie i koordynowanie pracy nad warsztatem informacyjnym Zakładu
- Prace związane z redakcją autorską (naukową i merytoryczną) bibliografii
bibliologicznych („Polska Bibliografia Bibliologiczna” - druk, baza
danych „Bibliografia Bibliografii Polskich” - PDF internetowy, baza
danych „Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
– baza danych, Babin 2.0 - serwis blogowy) oraz „Wykazu polskich bibliografii niepublikowanych” – baza danych
- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi BN oraz instytucjami krajowymi w zakresie działań Zakładu
- Tworzenie oraz korekta merytoryczna opisów bibliograficznych formalnych i rzeczowych w bazach danych
- Konsultacje i porady w zakresie opracowywania bibliografii specjalnych
- Opracowanie materiałów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników BN, studentów i bibliotekarzy odbywających staże zawodowe w BN w zakresie specjalizacji
- Nadzorowanie prac badawczych i metodycznych w zakresie dokumentacji księgozbiorów historycznych
- Upowszechnianie i popularyzacja działalności Zakładu
- Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie specjalizacji
Wymiar czasu pracy: pełen etat, praca jednozmianowa

Zgłoszenia są przyjmowane będą do 6 sierpnia 2012 r. Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 9 sierpnia 2012 r., przeprowadzi je komisja powołana przez Dyrektora BN.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926), w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail dyrektor@bn.org.pl

Ogłoszenie ważne do: 2012-08-06