[Ogłoszenie nieaktualne] Specjalista Informatyk w MiPBP w Legionowie

Dodane: 2012-12-05 10:10:23

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie zatrudni osobę na stanowisko specjalisty informatyka.

Niezbędne wymagania:
1. wykształcenie wyższe lub średnie,
2. doświadczenie na stanowisku informatyka,
3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
4. bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych.

II. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.


Wymagane dokumenty należy składać w kadrach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie ul. W. Broniewskiego 7 lub przesłać na adres: Kadry, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. W. Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo do dnia 17 grudnia 2012 r.

Złożone dokumenty nie odebrane do 31.12.2012 r. zostaną zniszczone. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i ewentualnie adresu e-mail.

Informacji udziela pracownik kadr na miejscu lub pod nr tel. (22) 774-13-13 w. 22 lub drogą elektroniczną: kadry@bibliotekalegionowo.pl

Ogłoszenie ważne do: 2012-12-17