[Ogłoszenie nieaktualne] Kierownik Biblioteki Instytutu Slawistyki PAN

Dodane: 2013-03-20 12:56:45

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko kierownika biblioteki.

WARUNKI KONKURSU:
- wyższe wykształcenie slawistyczne,
- ukończone wyższe studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
- znajomość co najmniej dwóch języków słowiańskich (oprócz języka polskiego), w tym jednego języka wschodniosłowiańskiego,
- minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
- podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN,
- życiorys wraz z kopiami dyplomów i dokumentów potwierdzającymi posiadane kwalifikacje,
- koncepcję strategii rozwoju biblioteki,
- informację o dorobku zawodowym zgodnie z § 5 rozp. MKiDN z 5.12.2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U. z 2012 r. poz. 1394) w dziedzinach związanych z profilem Biblioteki IS PAN

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 31 marca 2013 r.

Adres: Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1B m. 17, 00-337 Warszawa

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora IS PAN. Spotkania kandydatów z Komisją odbędą się w pierwszej połowie kwietnia br.

Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony.

Ogłoszenie ważne do: 2013-03-31