[Ogłoszenie nieaktualne] Kierownik Działu Biblioteki

Dodane: 2013-04-09 12:01:46

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy poszukuje osoby na stanowisko Kierownik Działu Biblioteki.

Opis stanowiska: koordynowanie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem działu, w tym:
- Gromadzenie druków zwartych, czasopism, archiwaliów, dokumentów życia społecznego;
- Naukowe opracowywanie zbiorów tj. inwentaryzacja, sporządzanie kart naukowych, włączanie przybytków
do zbiorów;
- Udostępnianie zbiorów do celów naukowych, popularyzatorskich, wystawienniczych;
- Udział w projektach wydawniczych i wystawienniczych realizowanych przez muzeum;
- Kwerendy naukowe;
- Prowadzenie ogólnodostępnej czytelni i magazynu bibliotecznego;
- Prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej i współpraca z innymi bibliotekami;
- Ewidencja i tworzenie katalogu komputerowego księgozbioru;
- Monitorowanie rynku wydawnictw varsavianistycznych;
- Prowadzenie informacji naukowej, informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe;
- Dodatkowym atutem będzie ukończenie kursów lub studiów podyplomowych z bibliotekoznawstwa;
- Doświadczenie zawodowe
- Znajomość języka obcego;
- Umiejętność organizowania pracy własnej i podległych pracowników;
- Praktyczna umiejętność planowania i osiągania wyznaczonych celów;
- Silna orientacja na cel i efektywność prowadzonych działań;
- Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu muzealnictwa, bibliotek i archiwów.

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie złożonych aplikacji. Osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

W pierwszym etapie wymagane są:
- CV;
- projekt koncepcji podejmowanych działań związanych z funkcjonowaniem biblioteki varsavianistycznej przy Muzeum Historycznym m.st. Warszawy

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 12.04.2013 r.
https://www.pracuj.pl/mojpracuj/AplikujDo.aspx?offerID=2872706&rto=1&style=aplikuj

Ogłoszenie ważne do: 2013-04-12