[Ogłoszenie nieaktualne] Bibliotekarz systemowy WAT

Dodane: 2013-10-16 11:18:27

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.10.2013 r.

Wymagania od kandydatów:
- wykształcenie kierunkowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
- studia podyplomowe z zakresu informatyki - mile widziane,
- znajomość problematyki stosowanych systemów biblioteczno-informacyjnych,
- dobra znajomość zagadnień merytorycznych w zakresie MARC 21 i współkatalogowania
NUKAT,
- wiedza w zakresie projektowania i budowania repozytoriów cyfrowych,
- znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:
- przygotowanie do wdrożenia nowego systemu bibliotecznego,
- przygotowanie starego systemu do konwersji, sprawdzanie zgodności danych po kolejnych
konwersjach,
- aktywna współpraca przy wdrożeniu baz dorobku naukowego.

Wymagane dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
- kwestionariusz osobowy;
- życiorys wraz z listem motywacyjnym,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz dorobek zawodowy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać:
- osobiście w sekretariacie Biblioteki Głównej WAT pok. 107 A,
- listownie: Biblioteka Główna WAT 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19,
- pocztą elektroniczną/faxem bg@wat.edu.pl 22 6839847

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22 683 9209

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Ogłoszenie ważne do: 2013-10-31