[Ogłoszenie nieaktualne] Dyrektor Biblioteki Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna

Dodane: 2014-02-18 09:27:23

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
1. Stopień naukowy (dr lub dr hab.), preferowane nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne lub ścisłe,
2. Znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego,
3. Znajomość zasad funkcjonowania systemu biblioteczno - informacyjnego szkoły wyższej,
4. Zdolności menedżerskie,
5. Umiejętność kierowania zespołem,
6. Minimum 2 – letni staż na stanowisku kierowniczym,
7. Znajomość języków obcych.

Kandydata powinno cechować: Samodzielność, komunikatywność, elastyczność działania, odporność na stres, zorientowanie na osiągnięcie celów, sumienność, terminowość i dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

Kandydat ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1. CV wraz ze zdjęciem oraz dokładny opis przebiegu wykształcenia i kariery,
2. List motywacyjny,
3. Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane tytuły, stopnie naukowe lub kwalifikacje wymienione w warunkach konkursu, wykształcenie,
4. Koncepcję funkcjonowania i kierowania biblioteką,
5. Informację o dorobku naukowym,
6. Oświadczenie o niekaralności,
7. Oświadczenie, że Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej będzie podstawowym miejscem pracy w wymiarze pełnego etatu.

w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2014 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Akademickiej” w Rektoracie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (parter pok. Nr 102).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Ogłoszenie ważne do: 2014-02-20