[Ogłoszenie nieaktualne] Bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Dodane: 2014-08-14 10:34:32

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza.

Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa

Praca na stanowisku bibliotekarza obejmować będzie m.in.:
- katalogowanie materiałów bibliotecznych w programie SOWA2/MARC21
- udostępnianie materiałów bibliotecznych w bibliotece i na zewnątrz
- udostępnianie stanowisk komputerowych i pomoc w korzystaniu z nich
- prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej

Wykształcenie: wyższe magisterskie lub licencjackie humanistyczne

Wymagania konieczne:
- wiedza z zakresu pracy w bibliotece (odbyty staż pracy w bibliotece)
- znajomość Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz UKD
- znajomości formatu MARC21 rekordu bibliograficznego oraz przepisów katalogowania
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy

Wymagania pożądane:
- znajomość programu SOWA2/MARC21
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- sumienność
- kreatywność

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę zastępstwo

Wymagane dokumenty :
- życiorys (CV) i list motywacyjny z oświadczeniem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
(kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/ dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)

Dokumenty należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2014 roku (tj. 10 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy al. Solidarności 90).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikację należy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres:
kadry@bpwola.waw.pl
lub
pocztą tradycyjną na adres:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
KADRY
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, przy al. Solidarności 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub pod nr tel. 22 838 37 91

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych ofert nie zwracamy.

Ogłoszenie ważne do: 2014-08-23